65 câu trắc nghiệm Tiếng Anh ngân hàng - Dạng 2. Điền vào chỗ trống

Số trang: 12      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.15 MB      Lượt xem: 489      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Trắc nghiệm Tiếng Anh Ngân hàng

Dạng 2. Điền vào chỗ trống

Số câu: 65 câu

Đáp án + Dịch: Mr Nguyễn Lê Giang - ĐT: 0888.888.713

Facebook: https://www.facebook.com/giang.banker

- Dành cho vị trí: GDV, Tín dụng, Thanh toán quốc tế,...

--------o0o--------

 • Fill the gap

 

1. She rang to make an early ____ at the hairdressers

 1. appointment
 2. assignment
 3. order
 4. date

2. One ____ of the public transport is its unreliability

 1. disorder
 2. dislike
 3. disappoinment
 4. disadvantange

3. I am afraid ____ mentioning it to him

 1. of
 2. in
 3. at
 4. to

4. The by-laws say that all dogs _____ be kept on a lead in the park

 1. ought
 2. must
 3. need
 4. have

5. I will ask him to come if I _____ him

 1. will see
 2. see
 3. saw
 4. have been

6. If he’s not back _____ mid night, I am going to phone the police

 1. by
 2. untill
 3. on
 4. till

7. I would go to the America if I _____ time to do it

 1. will have
 2. would have
 3. have
 4. had

8. I am very _____ in information about your company’s holiday

 1. interested
 2. interesting
 3. concerned
 4. bored

9. You should _____ a lawyer before you sign the document

 1. counsel
 2. check
 3. consult
 4. communicate

10. The play was very long, but there were two _____

 1. intervals
 2. gaps
 3. rests
 4. interruptions
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi