04-FIN602_Cau hoi lua chon_v1.0012102214-converted

Số trang: 7      Loại file: docx      Dung lượng: 61.77 KB      Lượt xem: 406      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng nhất và giải thích cho sự lựa chọn của mình:
 1. Thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước và là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế.
 2. Thuế là công cụ để kích thích nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài vào việt nam,
đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.
 1. Chính sách thuế là một trong những nội dung cơ bản của chính sách tài chính quốc gia.
 2. Việc quy định nghĩa vụ đóng góp về thuế thường được phổ biến thành Luật hay do Bộ tài chính trực tiếp ban hành.
Đáp án: 1
Vì thuế chiếm 80% nguồn thu của NSNN. Thông qua công cụ này nhà nước điều tiết nền kinh tế góp phần tăng trưởng và phát triển kinh tế.
Câu 2. Chọn câu trả lời đúng nhất và giải thích cho sự lựa chọn của mình.
Giải pháp bù đắp thâm hụt NSNN có chi phí cơ hội thấp nhất là:
 1. Phát hành thêm tiền mặt vào lưu thông
 2. Vay tiền từ dân cư
 3. Chỉ cần tăng thuế, đặc biệt là thuế thu nhập doanh nghiệp
 4. Chỉ cần tăng thuế, đặc biệt là thuế xuất – nhập khẩu
Đáp án: 2
Vì NHTW không phải phát hành thêm tiền, đây là hình thức vay tiền nhàn rỗi từ dân.
Câu 3. Chọn câu trả lời đúng nhất và giải thích cho sự lựa chọn của mình.
Chính sách tài khoá được hiểu là:
 1. Chính sách tiền tệ mở rộng
 2. Chính sách tài chính quốc gia
 3. Là chính sách kinh tế vĩ mô nhằm ổn định và tăng trưởng nền kinh tế thông qua các công cụ thu, chi ngân sách nhà nước
 4. Là chính sách điều tiết cung cầu tiền tệ
Đáp án: 3
Vì chính sách tài khoá là chính sách thu chi của Nhà nước.
Câu 4. Chọn câu trả lời đúng nhất và giải thích cho sự lựa chọn của mình.
Thị trường vốn trên thực tế được hiểu là:
 1. Thị trường mở
 2. Thị trường chứng khoán
 3. Thị trường tín dụng trung, dài hạn và thị trường chứng khoán
 4. Tất cả những nơi diễn ra các hoạt động mua và bán vốn với thời hạn trên một năm
Đáp án: 4
Vì thị trường vốn là thị trường mua bán vốn trung dài hạn.

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi