[Chuyên đề] Thực trạng và giải pháp hoạt động Marketing dịch vụ vận tải biển của Công ty vận tải Thuỷ Bắc (NOSCO)

Số trang: 42      Loại file: doc      Dung lượng: 413.00 KB      Lượt xem: 1573      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

[Chuyên đề] Thực trạng và giải pháp hoạt động Marketing dịch vụ vận tải biển của Công ty vận tải Thuỷ Bắc (NOSCO)

Mục lục

Lời nói đầu

Chương I: Lý luận chung về hoạt động xuất khẩu và vai trò của nó đối với nền kinh tế quốc dân
I. Những vấn đề chung về hoạt động xuất khẩu ................................................................... 1
1.       Khái niệm...................................................................................................................... 1
2.       Bản chất......................................................................................................................... 1
II. Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với nền kinh tế quốc dân................................................ 2
1.                 Sơ lược tình hình xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian qua....................... 2
2.                 Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với nền kinh tế quốc dân....................... 4
2.1  Xuất khẩu là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế        4
2.2  Xuất khẩu tạo ra nguồn vốn, nguồn ngoại tệ lớn góp phần quan trọng vào việc cải thiện cán cân thanh toán................................................................................................................... 5
2.3  Xuất khẩu có tác dụng tích cực đến việc giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho người lao động............................................................................................................ 6
2.4  Hoạt động xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta.............................................................................................................................................. 6
3. Một số hình thức xuất khẩu ở nước ta hiện nay........................................................ 7

Chương 2 : Thực trạng hoạt động xuất khẩu của Công ty dệt Minh Khai

I. Giới thiệu khái quát về Công ty dệt Minh Khai................................................................ 9
1.                 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty dệt Minh Khai.......................... 9
2.                 Chức năng nhiệm vụ của Công ty dệt Minh Khai............................................ 10
3.                 Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty dệt Minh Khai.................................... 11
4.                 Đặc điểm sản xuất kinh doanh........................................................................... 12
4.1  Đặc điểm sản phẩm dịch vụ.................................................................................... 12
4.2  Phương thức sản xuất kinh doanh......................................................................... 13
II. Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu của Công ty
1.         Tình hình xuất khẩu của Công ty trong thời gian qua......................................... 15
1.1       Phân tích tình hình xuất khẩu theo thị trường xuất khẩu................................ 15
1.2       Phân tích tình hình xuất khẩu theo mặt hàng.................................................... 20
1.3       Phân tích tình hình xuất khẩu theo phương thức xuất khẩu............................ 22
1.4       Phẩn tích tình hình kim ngạch xuất khẩu qua các năm.................................... 23
2.         Chính sách giá xuất khẩu của Công ty.................................................................. 24
3.         Kênh phân phối trên thị trường xuất khẩu của Công ty...................................... 25
III. Đánh giá hoạt động xuất khẩu của Công ty dệt Minh Khai
1.                 Những thành tựu Công ty đã đạt được............................................................... 26
2.                 Những khó khăn tồn tại....................................................................................... 27
       2.1  Công tác marketing chưa hoàn thiện.................................................................... 27
       2.2  Vốn kinh doanh thiếu và chưa được sử dụng hiệu quả....................................... 28
       2.3  Giá xuất khẩu thiếu tính cạnh tranh..................................................................... 28
       2.4  Vấn đề thương hiệu của Công ty chưa được coi trọng....................................... 29
       2.5  Đội ngũ cán bộ thiếu kinh nghiệm chuyên môn................................................... 29
3.                 Nguyên nhân của các tồn tại............................................................................... 30
Chương III : Giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Công ty dệt Minh Khai trong thời gian tới
I. Định hướng phát triển của ngành dệt may Việt Nam đến năm 2010....................... 31
II. Phương hướng phát triển của Công ty dệt Minh Khai thời gian tới....................... 32
III. Một số giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Công ty dệt Minh Khai        33
1.       Tổ chức tốt công tác điều tra nghiên cứu thị trường............................................. 34
2.       Hoàn thiện kênh phân phối xuất khẩu trên thị trường truyền thống, mở rộng xuất khẩu sang thị trường mới và củng cố vững chắc thị trường nội địa............................................ 34
3.       Phấn đấu hạ giá thành sản phẩm............................................................................. 37
4.       Đào tạo nhân lực, bồi dưỡng đội ngũ công nhân tay nghề cao, tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý.............................................................................................. 37
IV. Một số kiến nghị.............................................................................................................. 39
1.                 Kiến nghị với Nhà nước....................................................................................... 39
2.                 Kiến nghị với Công ty.......................................................................................... 40

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo
 
 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi