[Báo cáo thực tập] Nghiệp vụ thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại NH Eximbank

Số trang: 37      Loại file: pdf      Dung lượng: 834.56 KB      Lượt xem: 917      Lượt tải: 4

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC Trang Lời mở đầu ....................................................................................................1 I. Khát quát về Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – SGD 1 ..........................................................................................................3 1. Giới thiệu về Ngân hàng Eximbank – SGD 1...........................................3 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.............................................................3 1.2. Cơ cấu tổ chức .......................................................................................3 1.3. Các hoạt động kinh doanh chính ............................................................4 2. Giới thiệu về Phòng ban kiến tập - Phòng thanh toán xuất khẩu...........5 II. Thực trạng hoạt động thanh toán xuất khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ (L/C) tại Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Eximbank - SGD 1.............................................................................................................6 1. Quy trình thanh toán L/C xuất khẩu tại ngân hàng Eximbank SGD 1 .6 1.1. Tiếp nhận và thông báo L/C/tu chỉnh L/C..............................................6 1.1.1. Sơ đồ quy trình thông báo L/C/tu chỉnh L/C ..................................6 1.1.2. Quy trình tiếp nhận và thông báo L/C/tu chỉnh L/C........................6 1.2. Tiếp nhận và xử lý bộ chứng từ thanh toán theo L/C..............................8 1.2.1. Sơ đồ quy trình xử lý thanh toán L/C.............................................8 1.2.2. Quy trình tiếp nhận và xử lý bộ chứng từ thanh toán theo L/C.....10 1.3. Thanh toán bộ chứng từ .......................................................................12 1.4. Chuyển nhượng L/C.............................................................................12 1.4.1. Điều kiện để thực hiện chuyển nhượng thư tín dụng ....................12 1.4.2. Thủ tục để thực hiện chuyển nhượng thư tín dụng........................13 2. Tình hình thực hiện nghiệp vụ thanh toán L/C xuất khẩu tại ngân hàng Eximbank - SGD 1 .............................................................................13

3. Đánh giá hoạt động thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Eximbank - SGD 1 ..............................................16 3.1. Những thành tựu đạt được....................................................................16 3.2. Những hạn chế cần cải thiện ................................................................17 3.3. Một số nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong hoạt động thanh toán L/C xuất khẩu tại Ngân hàng Eximbank - SGD1 ........................................17 3.3.1. Nguyên nhân chủ quan.................................................................18 3.3.2. Nguyên nhân khách quan .............................................................18 III. Giải pháp phát triển nghiệp vụ thanh toán xuất khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam – SGD 1...........................................................................................................18 1. Chiến lược phát triển của Ngân hàng Eximbank – SGD 1 ...................18 1.1. Định hướng phát triển chung hoạt động thanh toán quốc tế..................18 1.2. Định hướng phát triển hoạt động thanh toán xuất khẩu ........................19 2. Một số giải pháp nhằm phát triển nghiệp vụ thanh toán xuất khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Eximbank – SGD 119 2.1. Hoạt động mở rộng và thu hút khách hàng...........................................19 2.1.1. Nâng cao hiệu quả của công tác tiếp thị .......................................19 2.1.2. Mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn cho khách hàng .20 2.2. Nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro thanh toán quốc tế bằng L/C20 2.2.1. Sắp xếp bộ máy tổ chức, chú trọng đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và nghiệp vụ...................................................................20 2.2.2. Mở rộng quan hệ với các ngân hàng đại lý trên toàn thế giới .......21 2.3. Một số công tác khác hỗ trợ hoạt động thanh toán L/C xuất khẩu ........21 2.3.1. Kiểm tra, kiểm soát nguồn ngoại tệ phục vụ cho nhu cầu thanh toán 21 2.3.2. Phối hợp tốt với các bộ phận, đặc biệt là bộ phận  tín dụng nhằm nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng............................................21

3. Kiến nghị..................................................................................................22 3.1. Kiến nghị với Chính phủ......................................................................22 3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.....................................22 Kết luận........................................................................................................23

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi