Luật-Kinh-tế-qte-của-Wto (1)

Số trang: 22      Loại file: docx      Dung lượng: 52.34 KB      Lượt xem: 63      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án Luật Kinh tế quốc tế 
Câu 1: Pháp luật Kinh tế Quốc tế của WTO được hiểu là gì ?
A.    Tổng thế  các  nguyên  tắc,  quy phạm  pháp  luật  nhằm  điều  chỉnh  các  lĩnh  vực  thương  mại  hàng  hóa,  thương
mại dịch vụ, thương mại quyền sở hữu trí tuệ và các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại của các
.
B.  Tổng thế các nguyên tắc, quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương 
mại dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ và quyền phái sinh và các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại của 
các thành viên WTO.
C.  Tổng thế các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, 
thương mại quyền sở hữu trí tuệ giữa WTO và các nước  khác.
D.  Tổng thế các nguyên tắc, quy phạm pháp  luật nhằm điều chỉnh tất cả các lĩnh  vực thương  mại giữa các 
thành viên của WTO.
Câu 2: Luật Kinh tế Quốc tế của WTO bao gồm các nguyên tắc nào ?
A.  Nguyên  tắc  Đối  xử  Quốc  gia;  Nguyên  tắc thương  mại  ngày  càng  được  tự  do  hơn  thông  qua  đàm  phán; 
Nguyên tắc dễ dự đoán; Nguyên tắc tạo ra môi trường cạnh tranh ngày càng bình đẳng; Nguyên tắc dành 
cho các thành viên đang phát triển một số ưu đãi.
B.  Nguyên  tắc  không  phân  biệt  đối  xử;  Nguyên  tắc thương  mại  ngày  càng  được  tự  do  hơn  thông  qua  đàm 
phán; Nguyên tắc bình đẳng, hợp tác cùng có lợi; Nguyên tắc tạo ra môi trường cạnh tranh ngày càng bình 
đẳng; Nguyên tắc dành cho các thành viên đang phát triển một số ưu  đãi.
C.    Nguyên  tắc  không  phân  biệt  đối  xử;  Nguyên  tắc  thương  mại  ngày  càng  được  tự  do  hơn  thông  qua  đàm
phán; Nguyên tắc dễ dự đoán; Nguyên tắc tạo ra môi trường cạnh tranh ngày càng bình đẳng; Nguyên tắc
dành cho các thành viên đang phát triển một số ưu đãi.
D.  Nguyên tắc tự nguyện thực hiện các cam kết; Nguyên tắc thương mại ngày càng được tự do hơn thông qua 
đàm phán; Nguyên tắc dễ dự đoán; Nguyên tắc tạo ra môi trường cạnh tranh ngày càng bình đẳng; Nguyên 
tắc dành cho các thành viên đang phát triển một số ưu đãi
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi