NCKH-Innisfree (1)

Số trang: 73      Loại file: docx      Dung lượng: 3.22 MB      Lượt xem: 436      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Hiện nay,với sự bùng nổ của thương mại điện tử nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu hành vi tiêu dùng của mọi người khi sử dụng các kênh thương mại điện tử như lazada,shoppe...để từ đó đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm nâng cao sử dụng kênh thương mại điện tử thông qua việc phân tích định tính kết hợp mô hình SWOT

MỤC LỤC

 
MỤC LỤC                                                                                                 2
MỞ ĐẦU                                                                                                   3
1.1    Tính cấp thiết của nghiên cứu                                                           3
1.2    Mục tiêu nghiên cứu                                                                        3
1.3    Câu hỏi nghiên cứu                                                                         3
1.4    Đối tượng và phạm vi nghiên cứu                                                     3
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT                                                              3
1.1    Tổng quan về thương mại điện tử và hành vi người tiêu dùng              3
1.1.1    Thương mại điện tử                                                                   3
1.1.2    Hành vi người tiêu dùng                                                            3
1.1.3    Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến                 3
1.2    Hiệu quả của thương mại điện tử và các giải pháp nâng cao hiệu quả   3
1.2.1    Khái niệm về tính hiệu quả                                                        3
1.2.2    Phương pháp đánh giá hiệu quả                                                  3
1.2.3    Phương pháp xây dựng ma trận SWOT                                       3
1.2.4    Giải pháp nâng cao hiệu quả của thương mại điện tử                    3
CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG VỀ KÊNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA INNISFREE                                                                                               4
2.1.   Giới thiệu chung về Innisfree                                                           4
2.2.   Các kênh bán hàng của Innisfree                                                     10
2.2.1.   Lazada                                                                                   10
2.2.2.   Facebook                                                                                12
2.2.3.   Shopee                                                                                   14
2.2.4.   Web-site                                                                                 17
2.3.   Đánh giá từ phía khách hàng                                                          20
2.3.1.   Lazada                                                                                   20
2.3.2.   Facebook                                                                                25
2.3.3.   Shopee                                                                                   26
2.3.4.   Web-site                                                                                 32
2.4.   Xây dựng ma trận SWOT                                                              34
3.1.   Căn cứ xây dựng giải pháp                                                             48
3.2.   Mục tiêu xây dựng giải pháp                                                          48
3.3.   Giải pháp về kỹ thuật                                                                     48
3.3.1.   Giải pháp đối với các kênh bán hàng hiện hữu                           48
3.4.   Giải pháp về con người                                                                  50
3.5.   Giải pháp về thị trường                                                                  50
3.6.   Các giải pháp khác                                                                        50

 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi