Phương pháp tính Giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng

Số trang: 27      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.26 MB      Lượt xem: 1165      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC Lời mở đầu 4
Chương I:
Những vấn đề cơ bản về phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng 5
1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm 1.1.1. Khái niệm, bản chất giá thành sản phẩm 5 1.1.2. Yêu cầu quản lý giá thành sản phẩm 5 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán giá thành sản phẩm 6 1.2 Phân loại giá thành sản phẩm 6 1.2.1 Phân loại giá thành theo thời điểm và cơ sở số liệu tính giá thành 6 1.2.2 Phân loại giá thành căn cứ vào phạm vi cấu thành 7 1.3 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 7 1.4 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8 1.4.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn 8 1.4.2 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 9 1.4.3 Phương pháp tính giá thành theo giá thành định mức 10
Chương II
Chế độ kế toán về phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp và thực tiễn vận dụng
phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 11
2.1 Thực trạng kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty 11
2.1.1 Đặc điểm sản phẩm, yêu cầu quản lý 11
2.1.2 Đặc điểm chi phí sản xuất tại công ty 12
2.1.3 Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 13
2.1.4 Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 14
2.1.4 Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 14
Chương III
Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 21
Facebook: @Dethivaonganhang www.facebook.com/dethivaonganhang
www.ThiNganHang.com S Á C H – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 3

3.1 Nhận xét, đánh giá chung về công tác kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 21
3.1.1 Ưu điểm 21
3.1.2 Nhược điểm 22
3.2 Một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 23
3.2.1 Về công tác tập hợp, luân chuyển chứng từ kế toán 23
3.2.2 Các TK kế toán sử dụng và sổ sách kế toán 23
+ TK 621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
+ TK 622- Chi phí nhân công trực tiếp
+TK 623- Chi phí sử dụng máy thi công
+ Sổ chi tiết TK 623 và sổ chi tiết TK 627
+ Phương pháp tính giá thành sản phẩm
3.2.3 Về sử dụng phần mềm kế toán 25
3.2.4 Về công tác kế toán quản trị 26
Kết luận 27

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi