Xây-dựng-chiến-lược-Marketing-cho-sản-phẩm-mới của nescafe

Số trang: 31      Loại file: docx      Dung lượng: 621.39 KB      Lượt xem: 509      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Tài liệu xây dựng chiến lược marketting cho sản phẩm mới của nescafe

MỤC LỤC

I.    Giới thiệu chung. 5
1.   Tổng quan về doanh nghiệp Nestlé và Nestlé Việt Nam.. 5
2.   Giới thiệu sản phẩm: 6
I.    Phân tích tác động của môi trường Marketing đến chiến lược. 7
1.   Môi trường vĩ mô. 7
1.1. Môi trường Kinh tế (Economic) 7
1.2. Môi trường tự nhiên (Environment) 7
1.3. Môi trường công nghệ (Technology) 8
1.4. Môi trường văn hóa – xã hội (Social) 8
2. Môi trường vi mô. 9
1.1. Khách hàng. 9
1.2. Đối thủ cạnh tranh. 10
1.3. Bản thân công ty. 11
III. Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm   12
1. Phân đoạn thị trường. 12
1.1. Phân đoạn theo vị trí địa lý. 12
1.2. Phân đoạn theo yếu tố dân cư. 12
1.3. Phân đoạn theo yếu tố xã hội và tâm lý. 13
1.4. Phân đoạn theo hành vi 13
2. Lựa chọn thị trường mục tiêu. 13
3. Định vị sản phẩm.. 14
IV. Thiết kế chiến lược marketing cho sản phẩm mới 14
1. Chính sách về sản phẩm (Product) 14
1.1 Về chất lượng. 14
1.2 Giới thiệu về sản phẩm mới 15
1.3 Tên nhãn hàng. 16
1.4: Dịch vụ chăm sóc khách hàng. 17
2. Chính sách về giá (Price) 17
2.1. Nhân tố bên trong quyết định đến định giá sản phẩm.. 17
2.2. Nhân tố bên ngoài quyết định đến định giá sản phẩm.. 18
2.3. Lựa chọn phương pháp định giá và định giá sản phẩm mới. 19
2.4. Cách thức định giá sản phẩm mới của Nestle Việt Nam: 20
2.5. Chiến lược điều chỉnh giá. 20
3. Chính sách phân phối. 21
3.1 Hệ thống trung gian phân phối. 21
3.2. Kênh phân phối. 22
3.3. Chính sách phân phối. 23
4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp. 24
4.1 Quảng cáo: 24
4.2. Khuyến mãi. 25
4.3. Quan hệ công chúng (PR) và bán hàng cá nhân. 25
4.4. Marketing trực tiếp. 27
4.5. Ngân sách Marketing. 27
V. Kết luận và đánh giá. 28
VI. Phụ lục tham khảo: 29
 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi