Điều khoản sử dụng

09-07-2017

Sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận sử dụng dịch vụ

1.      Chấp nhận các điều khoản thỏa thuận sử dụng
Chào mừng bạn đến với thinganhang.com! thinganhang.com cung cấp Dịch Vụ theo các “Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ” (sau đây được gọi tắt là"ĐKTTSDDV"). Việc bạn sử dụng hoặc đăng ký sử dụng các dịch vụ củathinganhang.com đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận sửdụng này và trở thành Thành viên của thinganhang.com. Nếu bạn không đồng ý vui lòng không sử dụng hoặc đăng ký sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi thinganhang.com.thinganhang.com có thể thay đổi, điều chỉnh ĐKTTSDDV theo quyết định của mình theo từng thời điểm mà không cần thông báo cho Thành viên. Thành viên đồng ý rằng nếu Thành viên tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi ĐKTTSDDV được cập nhật, việc đó có nghĩa là Thành viên đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản ĐKTTSDDV đã được cập nhật. Thành viên có thể xem bản ĐKTTSDDV mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại đây.
Ngoài ra, khi sử dụng các Dịch Vụ cụ thể thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi thinganhang.com, Thành viên sẽ phải thực hiện theo đúng các chỉ dẫn được niêm yết hoặc các quy định áp dụng cho các dịch vụ đó có thể được niêm yết theo từng thời điểm. Tất cả các chỉ dẫn hoặc quy định đó được đưa vào bản ĐKTTSDDV này dưới dạng tham chiếu. Trong đa số các trường hợp, các chỉ dẫn và quy định là cụ thể cho từng phần riêng biệt và sẽ giúp Thành viên áp dụng ĐKTTSDDV cho phần riêng biệt đó, nhưng trong trường hợp có sự không thống nhất giữa ĐKTTSDDV với bất kỳ quy định hoặc chỉ dẫn nào, bản ĐKTTSDDV sẽ có hiệu lực cấp dụng.
 
2.     Mô tả về dịch vụ
Thông qua thinganhang.com và các liên kết trênthinganhang.com, thinganhang.com cung cấp cho Thành viên khả năng truy nhập đến các tài nguyên trên thinganhang.com, sử dụng các dịch vụ do thinganhang.com cung cấp, bao gồm các văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, cơ sở dữ liệu, các thông báo hoặc thông điệp quản lý và các dịch vụ khác (sau đây gọi chung là "Dịch vụ"). Trừ khi có quy định cụ thể khác, đối tượng điều chỉnh của Thỏa thuận sử dụng bao gồm các bản cập nhật hoặc nâng cấp, các đặc tính hoặc thuộc tính mới của Dịch Vụ,hoặc các dịch vụ mới do thinganhang.com cung cấp.
Dịch Vụ trên website này được thinganhang.com sẵn sàng thay đổi mà không bắt buộc phải thông báo hoặc xác nhận và không bảo đảm Dịch Vụ sẽ thỏa mãn yêu cầu, tương thích hoặc phù hợp với mục đích của tất cả Thành viên. thinganhang.com cũng không bảo đảm rằng các chức năng của Dịch Vụ sẽ được cung cấp liên tục, không có lỗi kỹ thuật hoặc virus, các sai sót (nếu có)sẽ được khắc phục kịp thời.
Xin hiểu rằng thinganhang.com đã tạo ra những vùng giới hạn truy cập chung nhất định trên Dịch Vụ và Thành viên sẽ phải hoàn tất các điều kiện cụ thể để có thể truy cập và xem các vùng này.
 
3.  Quyền lợi và trách nhiệm của thinganhang.com
-     thinganhang.com tôn trọng bản quyền của những thông tin, tài liệu mà Thành viên đưa lên thinganhang.com, tuy nhiên thinganhang.com có toàn quyền biên tập lại nội dung sao cho phù hợp hoặc hủy bỏ những thông tin,tài liệu mà Thành viên cung cấp cho thinganhang.com mà không cần thông báo cho Thành viên để đảm bảo rằng những thông tin, tài liệu được đăng ký phù hơp với Quy định của thinganhang.com.
-     thinganhang.com có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn sự truy cập và sử dụng website của Thành vên nếu như Thành viên có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ mà không phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào cho Thành viên.
-       thinganhang.com có quyền từ chối đăng ký làm Thành viên của những Thành viên đã từng bị hủy bỏ tư cách Thành viên trên thinganhang.com.
-      thinganhang.com có quyền cung cấp thông tin cá nhân của Thành viên cho bên thứ ba và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp Thành viên vi phạm quy định đăng tải thông tin,tài liệu trên website thinganhang.com hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.
-       Khi tòa án, viện kiểm sát, cảnh sát,cơ quan thuế, văn phòng luật sư, trung tâm bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan có thẩm quyền tương đương, hoặc công ty làm về bảo mật yêu cầu công ty chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân, thinganhang.com sẽ cung cấp thông tin cá nhân của các thành viên với mục đích bảo vệ quyền lợi, thương hiệu, tài sản của thinganhang.com.
-      thinganhang.com có quyền gửi thư điện tử với mục đích quảng cáo, cung cấp thông tin theo các địa chỉ email mà Thành viên đã đăng ký. Nếu Thành viên không muốn nhận thư,Thành viên có thể gửi Thông báo vào mail [email protected], thinganhang.com sẽ ngừng cung cấp thông tin.
 
4.     Vấn đề miễn trách của thinganhang.com
-    thinganhang.com là sàn giao dịch thương mại điện tử để người bán người mua gặp nhau trao đổi thông tin,giao dịch mua bán tài liệu. Tất cả các giao dịch trên thinganhang.com như mua bán tài liệu, sử dụng dịch vụ, thông tin sẽ được thực hiện trực tiếp giữa người mua và người bán. thinganhang.com hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan đến hoạt động mua bán này và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến tranh chấp xảy ra giữa các bên.
-     thinganhang.com sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc Thành viên truy cập hoặc sử dụng thông tin trên website. Vì vậy, Thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng website.
-       Tất cả các nguồn tài nguyên trên website (bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu, audio, video, sách, truyện….) đều là do Thành viên đăng tải lên, thinganhang.com hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan nào về bản quyền, nội dung và/hoặc tính pháp lý của tất cả các nguồn tài liệu trên.
-      Trong quá trình giao dịch có thể phát sinh những sự cố do lỗi kỹ thuật, đường truyền, virus….dẫn đến giao dịch bị cản trở gián đoạn. Đây là sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát của thinganhang.com, do vậy thinganhang.com sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ những sự cố này gây ra.
 
5.     Trách nhiệm và quyền lợi của Thành viên
-         Thành viên đảm bảo những thông tin, tài liệu đăng tải trênthinganhang.com thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của mình và cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm) và các văn bản thi hành hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ. Nếu Thành viên vi phạm quy định này, Thành viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với những thiệt hại gây ra cho bên thứ ba và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
-         Thành viên sau khi đồng ý quy định này và kết thúc đăng ký tài khoản sử dụng trên thinganhang.com được coi là Thành viên của thinganhang.com. Thành viên chỉ đăng ký tài khoản sử dụng cho bản thân, không được đăng ký hộ cho người khác và chịu trách nhiệm đối với tài khoản đăng ký của mình.
-         Thành viên cam kết cung cấp thông tin đầy đủ chính xác bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, email…khi đăng ký thành viên và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.
-         Thành viên có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của Thành viên, do hoặc không do Thành viên trực tiếp đăng nhập. Nếu mất mật khẩu hoặc nghi ngờ mật khẩu của mình bị tiết lộ, Thành viên phải thông báo ngay cho thinganhang.com để được cấp mật khẩu mới. Tuy nhiên, thinganhang.com sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm tổn thất nào phát sinh liên quan đến việc Thành viên bị mất mật khẩu hoặc bị lộ mật khẩu dưới bất kỳ hình thức nào.
-         Thành viên tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình,công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của thinganhang.com.
-         Tuyệt đối không được phát tán, truyền bá hay cổ động cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của thinganhang.com cũng như hệ thống máy chủ của thinganhang.com.
-         Khi phát hiện ra lỗi của hệ thống, Thành viên hãy thông báo cho Ban quản trị của thinganhang.com qua email [email protected]. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của thinganhang.com.
-         Khi nhận xét, bình luận hoặc đánh giá bất kỳ sản phẩm hoặc nhận xét các thành viên khác, Thành viên không được có những hành vi xúc phạm,nhạo báng hoặc có bất kỳ hành vi thiếu văn hóa đối với Thành viên khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc...). Thành viên tuyệt đối không được có hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầmmình là một thành viên khác, hoặc là thành viên trong Ban Quản trị thinganhang.com.
-         Thành viên có quyền đăng nhập và sử dụng các dịch vụ chúng tôi đưa ra trên thinganhang.com. Những thông tin và tài liệu Thành viên đưa lên phải phù hợp với quy định của thinganhang.com và quy định của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thành viên chịu hoàn toàn trách nhiệm trước bên thứ ba và trước pháp luật về nội dung, bản quyền,tính pháp lý đối với những thông tin, tài liệu Thành viên đưa lên.
-         Thành viên không được quyền đưa lên thinganhang.com những nguồn thông tin, tài liệu sau:
·        Nguồn thông tin, tài liệu đưa lên chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gây mất an ninh quốc gia hoặc những tài liệu gây mẫu thuẫn tôn giáo, chính trị hay những vấn đề nhạy cảm;
·       Nguồn tài liệu và thông tin sai sự thật, mê tín dị đoan hoặc mang những tính chất tuyên truyền, phản động,đả kích, chống đối gây ảnh hưởng không tốt đến cá nhân hoặc tập thể trong xã hội;
·        Nguồn tài liệu, thông tin hay hình ảnh vi phạm pháp luật hiện hành của nhà nước Việt Nam;
·        Những nguồn thông tin, tài liệu chứa virus để phá hoại trang web và ảnh hưởng tới  những người sử dụng khác;
·       Nguồn thông tin, tài liệu, hình ảnh hay video đồi trụy, khiêu dâm không phù hợp với thuần phong mĩ tục của Việt Nam.
 
6.     Liên kết website
Dịch Vụ có thể cung cấp, hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp, các đường liên kết tới các nguồn hoặc các trang web điện tử trực tuyến khác. Bởi vì thinganhang.com không kiểm soát các trang web và các nguồn đó,Thành viên xác nhận và đồng ý rằng thinganhang.com không chịu trách nhiệm về tình trạng có sẵn của các trang web hoặc nguồn bên ngoài đó, không xác nhận và không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung nào, quảng cáo,các sản phẩm, hoặc các tài liệu khác có sẵn từ các trang web hoặc các nguồn đó.Thành viên xác nhận và đồng ý rằng thinganhang.com sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan tới việc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên bất kỳ trang web hoặc nguồn đó.
 
7.   Thông báo
thinganhang.com có thể cung cấp cho Thành viên các thông báo,bao gồm cả các thông báo về các thay đổi liên quan tới Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ thông qua thư điện tử, thư thông thường hoặc đăng trên Dịch Vụ. Thành viên đồng ý rằng các thông báo bằng thư điện tử hoặc thư thường đó, và việc hiển thị thông báo và các đường liên kết tới các thông báo cho Thành viên trên Dịch Vụ sẽ được coi là thông báo đầy đủ cho Thành viên về các vấn đề có trong thông báo đó.
 
8.   Độ tuổi quy định
123doc cung cấp những sản phẩm sách và tài liệu cho hầu hết các lứa tuổi, từ sách thiếu nhi, truyện tranh, cho đến các cuốn sách và tài liệu mang tính chất học thuật cho các lứa tuổi cao hơn... Vì vậy để đảm bảo cho lợi ích của người sử dụng là Thành viên, 123doc khuyến khích Thành viên nên tìm và tham khảo các tài liệu và sách phù hợp với lứa tuổi cũng như mục đích sử dụng của Thành viên để cho hiệu quả tốt nhất.
 
9.        Đóng góp cho thinganhang.com
Bằng việc gửi ý kiến, đề nghị, tài liệu, hoặc đề xuất đóng góp cho thinganhang.com thông qua các đề nghị hoặc bản thông tin phản hồi, Thành viên xác nhận và đồng ý rằng:
-        Đóng góp của Thành viên không chứa  thông tin bí mật hoặc độc quyền
-        thinganhang.com không có nghĩa vụ giữ bí mật, thể hiện hay ám chỉ, liên quan đến các đóng góp
-      thinganhang.com có quyền sử dụng hoặc công bố (hoặc chọn việc không sử dụng hoặc công bố) các đóng góp này vì bất cứ mục đích gì
-        thinganhang.com có thể có những cách thức tương tự với những đóng góp để xem xét và phát triển
-         Đóng góp của Thành viên tư động trở thành tài sản của thinganhang.com, không có bất cứ nghĩa vụ nào của thinganhang.com đối với Thành viên.
 
10. Thỏa thuận chung
Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ được coi là toàn bộ sự thỏa thuận giữa Thành viên và thinganhang.com, và sẽ điều chỉnh việc sử dụng Dịch Vụ của Thành viên, thay thế cho mọi thỏa thuận, xác nhận hoặc tuyên bố trước đó giữa Thành viên và thinganhang.com liên quan đến Dịch Vụ.Để tránh sự nghi ngờ, Thành viên và thinganhang.com là các bên duy nhất liên quan tới Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ.
 
11.  Các trường hợp vi phạm
thinganhang.com đề nghị Thành viên thông báo mọi trường hợp vi phạm Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ cho Ban Chăm Sóc Khách Hàng của thinganhang.com tại địa chỉ email [email protected].
 

Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi