Tiểu luận vĩ mô: Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt nam những năm gần đây. Phân tích tác động của Covid 19 đến thất nghiệp của Việt Nam

Số trang: 23      Loại file: docx      Dung lượng: 188.11 KB      Lượt xem: 383      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Mục lục
 
Lời mở đầu……................................………………………………...1
Phần 1: Lý thuyết cơ bản về thất nghiệp ………………………….2
1.1 Một số khái niệm…………………………………………………………
1.2. Phân loại thất nghiệp…………………………………………………
1.3 Tác động của thất nghiệp đến nền kinh tế……………………………
Phần 2: Thực trạng thất nghiệp của Việt Nam những năm gần đây (2017-2019)…….
2.1 Thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam năm 2017
2.2 Tình hình thất nghiệp ở Việt Nam năm 2018……………………………..
2.3 Tình hình thất nghiệp ở Việt Nam năm 2019………………...…………
2.4 Nhận xét chung thực trạng thất nghiệp trong giai đoạn 2017-2019
Phần 3: Tác động của COVID 19 đến việc làm/thất nghiệp ở Việt Nam (2020)
3.1 Bối cảnh thế giới và trong nước ………………………………...….

3.2 Tác động của COVID-19 đến tình hình lao động việc làm và thất nghiệp ở Việt Nam

3.3 Nhận xét thực trạng tác động của covid-19 tới tình hình việc làm ở Việt Nam.
3.4 Phương hướng cải thiện tình hình thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19
Kết luận…………………………………………………………….
 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi