Bài tiểu luận 9 điểm môn Lý thuyết Quản Trị kinh doanh về doanh nghiệp Nutifood

Số trang: 59      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.42 MB      Lượt xem: 3260      Lượt tải: 4

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
MỤC LỤC  .......................................................................................................................  2
BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ BÀI TIỂU LUẬN  ....................................................................  4
LỜI NÓI ĐẦU  .................................................................................................................  6
PHẦN 1 : TÌM HIỂU CÁC THÔNG TIN SAU VỀ DOANH NGHIỆP  ........................  7
1. Tên đăng ký kinh doanh đầy đủ………………………………………………... 7
2. Hình thức pháp lý của doanh nghiệp………………………………………….... 7
3. Các dòng sản phẩm mà doanh nghiệp đang cung cấp trên thị trường hiện nay... 9
4. Quy mô doanh nghiệp………………………………………………………… 15
PHẦN 2 : LÝ THUYẾT HÀNH VI CÓ KẾ HOẠCH  ..................................................  17
1.  Nếu bạn là nhân viên marketing của công ty bạn sẽ ứng dụng lý thuyết hành vi có 
kế  hoạch vào việc nghiên cứu mối quan hệ  giữa vấn đề  gì với sản phẩm mà doanh 
nghiệp cung cấp ( nêu ít nhất 2 sản phẩm mà doanh nghiệp đang cung cấp). Kết quả
của các hoạt động nghiên cứu này sẽ giúp ích cho doanh nghiệp như thế nào?  ........  17
2.  Hãy ứng dụng lý thuyết hành vi có kế hoạch để nghiên cứu ý định mua hàng của 
người tiêu dùng trong tương lai sẽ  thay đổi như thế  nào và doanh nghiệp cần làm gì 
để đi đầu trong việc đáp ứng các sản phẩm đó so với đối thủ cạnh tranh .................  23
PHẦN 3 : LÝ THUYẾT NGUỒN LỰC  .......................................................................  28
1.      Phân  tích 3 nhóm nguồn lực tại doanh nghiệp theo quan điểm Barney (1991)  : 
Nguồn lực hữu hình, nguồn lực con người, nguồn lực tổ chức  .................................  28
2.      Sử  dụng tiêu chuẩn VRIN để  cụ  thể  hóa 4 tiêu chuẩn của nguồn lực trong doanh 
nghiệp bao gồm: nguồn lực có giá trị, nguồn lực hiếm, nguồn lực không thể  bắt chước 
hoàn toàn, nguồn lực không thể thay thế. Thông qua hoạt động phân tích trên hãy xác 
định yếu tố nào tạo nên lợi thế cạnh tranh và yếu tố nào tạo nên lợi thế cạnh tranh bền 
vững của doanh nghiệp mà các anh/chị đang tìm hiểu.  .............................................  30
PHẦN 4: LÝ THUYẾT ĐẠI DIỆN  ..............................................................................  48
1.  Em hãy  tìm hiểu cấu trúc hoạt động của doanh nghiệp  em lựa chọn để  phân tích 
đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ đại diện và những mâu thuẫn trong 
mối quan hệ đại diện.  .................................................................................................  48 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi