[Báo cáo thực tập] Công ty Cổ phần Phú Lân

Số trang: 24      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.07 MB      Lượt xem: 1394      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Mục lục

Mở đầu.. iii

  1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 1
  2. Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp. 1

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. 1

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp. 1

1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức. 2

1.4. ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. 2

  1. tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp. 3

2.1. số lượng, chất lượng lao động của doanh nghiệp. 3

2.2. cơ cấu lao động của doanh nghiệp. 4

  1. Quy mô vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 5

3.1. Tổng mức và cơ cấu vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 5

3.2. Tổng mức và cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 6

  1. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp( trong 3 năm gần nhất). 7

II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN TRỊ CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ LÂN   8

1.1 Chức năng hoạch định. 8

1.2 Chức năng tổ chức. 8

1.3 Chức năng lãnh đạo. 9

1.4 Chức năng kiểm soát 9

1.5 Vấn đề thu thập thông tin và cách thức ra quyết định quản trị 9

  1. công tác quản trị chiến lược của công ty cổ phần phú lân. 11

2.1  Tình thế môi trường chiến lược. 11

2.2 Hoạch định và triển khai chiến lược cạnh tranh và chiến lược phát triển thị trường. 12

2.3 Lợi thế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 13

  1. Công tác quản trị sản xuất và quản trị bán hàng của doanh nghiệp. 13

3.1 Quản trị sản xuất ( dự báo nhu cầu sản phẩm, hoạch định sản xuất, tổ chức sản xuất, quản trị cung ứng nguyên vật liệu, kiểm soát chất lượng sản phẩm). 13

3.2 Quản trị bán hàng ( xây dựng ké hoạch bán hàng, tổ chức mạng lưới bán hàng, tổ chức lực lượng bán hàng, kiểm soát bán hàng, tổ chức các hoạt động hỗ trợ bán hàng). 13

  1. công tác quản trị nhân lực của doanh nghiệp. 14

4.1  Phân tích công việc, bố trí và sử dụng nhân lực. 14

4.2  Tuyển dụng nhân lực. 14

4.3  Đào tạo và phát triển nhân lực. 15

4.4 Đánh giá và đãi ngộ nhân lực. 15

  1. Công tác quản trị dự án, quản trị rủi ro xây dựng văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp 16

5.1 quản trị dự án. 16

5.2 Quản trị rủi ro. 17

5.3 Xây dựng văn hóa kinh doanh. 17

III. ĐỀ XUẤT HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN. 18

  1. KẾT LUẬN. 19

 

 

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi