các câu hỏi và trả lời phản biện môn pháp luật đại cương

Số trang: 5      Loại file: docx      Dung lượng: 18.40 KB      Lượt xem: 1452      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Câu 1: Tổ chức Human Right Watch cho biết trong năm 2019 có ít nhất 30 nhà hoat động và bất đồng chính kiến đã bị xử án tù ở Việt Nam vì họ đã thi hành những quyền của họ về tự do ngôn luận, tự do độc lập và tự do tôn giáo. Hay cụ thể hơn, chính quyền Việt Nam đã cấm đoán các hoạt động tôn giáo bị tùy tiện cho là” gây hại đến lợi ích quốc gia”, “trật tư công cộng”  hay “ Khối đại đoàn kết dân tộc”. Nhóm các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Liệu có phải PLVN không tôn trọng nhân quyền hay đây là một lỗ hổng trong cơ chế của Nhà Nước Việt Nam, trong khi rõ ràng các công dân nước bạn vẫn đang thực hiền Nhân quyền của mình?
Trả lời: Theo như luật nhân quyền thì quyền tự do ngôn luận được thừa nhận như  là một quyền con người trong  điều 19 Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền  “  Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bảy tỏ ý kiến; kể cả tự do ảo lưu quan điểm mà không bị can thiệp”, ICCPR cũng tuyên bố “Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu,… Quyền này chỉ có thể  bị giới hạn bở Pháp Luât vì nhu cầu tôn trọng của những quyền tự do, thanh danh của người khác và an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lí”. Vì vậy, VN vẫn rất tân trọng nhân quyền của công dân nước khác, tuy nhiên nếu thấy “Trật tự công công”, “An ninh quốc gia” hay “KHối đại đoàn kết dân tộc bị tổn hại” thì Việt Nam có quyền dùng PL của mình, tại nước mình để giới hạn nhân quyền mà cụ thể ở đây là quyền tự do Ngôn luận.Và những quyết định này không hề tùy tiện mà nó phải tuân theo những nguyên tắc trong Luật pháp hay Vi phạm chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục tại VN.
 
Câu 2: Nhân quyền có được phân loại thành những nhóm quyền cụ thể hay không? Nếu có thì đó là gì?
Trả lời: Dựa trên những chỉ tiêu khác nhau,có thể chia quyền con người thành những dang khác nhau.
  • Lĩnh vực điều chỉnh: nhóm quyền chính trị dân sư và nhóm quyền kinh tế, xã hội,
  • Xét chủ thể của quyền: quyền cá nhân và quyền tập thể của các nhóm.
  • Mức độ pháp điển hóa: Quyền cụ thể và quyền hàm chứa
  • Phương thức bảo đảm: Quyền chủ động và quyền bị động
  • Điều kiên thực thi: Quyền có thể bị hạn chế hoặc không bị hạn chế.
 
Câu 3: Nhân quyền của thể chuyển giao giữa người này qua người khác qua hình thức chứng từ được không? Vì sao

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi