CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG - KÈM LỜI GIẢI

Số trang:      Loại file: pdf      Dung lượng: 56.01 KB      Lượt xem: 661      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Câu 1 Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Cương lĩnh chính trị đầu tiên được Hội nghị thành lập Đảng (2/1930) thông qua
 
* Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên:
Cương lĩnh chính trị đầu tiên được hợp thành từ Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Chương trình tóm tắt của Đảng do Hội nghị thành lập Đảng thông qua. Cương lĩnh chính trị đầu tiên đề cập đến đướng hướng phát triển và những vấn đề cơ bản về chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam, gồm những nội dung cụ thể như sau:
- Xác định mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam là: “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.
 
-  Xác định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam là:
+ Trên phương diện chính trị:  Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến; làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập.
+ Trên phương diện kinh tế: Thủ tiêu các thứ quốc trái; tịch thu các sản nghiệp lớn của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp giao cho Chính phủ công binh quản lí; tịch thu ruộng đất của đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày nghèo; bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo; mở mang công-nông nghiệp; thi hành luật ngày làm 8h…
+ Trên phương diện xã hội: Dân chúng được tự do tổ chức; nam, nữ bình quyền; phổ thông giáo dục theo công nông hóa…

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi