[Chuyên đề] Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam-Techcombank

Số trang: 88      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.89 MB      Lượt xem: 2010      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

[Chuyên đề] Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam-Techcombank
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.. 1
Chương 1. 3
1.1. Ngân hàng thương mại và hoạt động của ngân hàng thương mại. 3
* Thứ nhất: Cho vay tiền. 7
* Thứ hai: tín dụng dựa trên việc chuyển nhượng trái quyền. 8
Thứ ba: cho thuê tài chính. 8
a. Thanh toán chuyển tiền trong nước. 9
b. Thanh toán - chuyển tiền quốc tế. 9
c. Thu hộ tiền thuế, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại 10
d. Cung ứng các phương tiện thanh toán hiện đại như: Phát hành và thanh toán các loại thẻ, thực hiện rút tiền tự động qua máy ATM, Thẻ séc... 10
1.2. Nghiệp vụ kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại. 11
Sơ đồ 1: Quy trình thanh toán thẻ. 29
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thẻ của NHTM. 33
1.3.1.1. Điều kiện khoa học công nghệ: 33
1.3.1.2. Khả năng về vốn. 33
1.3.1.3. Nguồn nhân lực. 33
1.3.2.1. Các điều kiện về mặt xã hội 34
1.3.2.2. Các điều kiện về kinh tế. 34
1.3.2.3. Điều kiện về pháp lý. 35
1.3.2.4. Điều kiện về cạnh tranh. 35
Chương 2. 36
2.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank. 36
Bảng 2.1: Các chỉ tiêu hoạt động cơ bản của Techcombank (Tỷ đồng) 38
Đồ thị 2.1: Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của Techcombank. 39
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tại Tech. 39
Bảng 2.2 Quy định về giao dịch đối với thẻ F@stAccess 46
Bảng 2.3  Doanh số phát hành và thanh toán thẻ của Techcombank. 47
Biểu 2.2: Số lượng điểm POS của Techcombank qua các năm.. 49
Bảng 2.4: Doanh thu phát hành thẻ của Techcombank trong 2006. 50
2.3. Đánh giá hoạt động kinh doanh thẻ tại Techcombank. 51
CHƯƠNG 3. 59
3.1. Định hướng phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại Techcombank. 59
3.1.1.1. Các mục tiêu chung toàn hệ thống. 59
3.1.1.2. Các định hướng kinh doanh chủ đạo năm 2007: 60
Bảng 3.1 Chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh doanh thẻ năm 2007. 66
Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2007 của Techcombank. 66
3.2. Giải pháp phát triển sản phẩm thẻ thanh toán tại Techcombank. 68
3.3. Một số kiến nghị nhằm thực hiện giải pháp phát triển kinh doanh thẻ tại Techcombank. 74
KẾT LUẬN.. 79
MỤC LỤC.. 81
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG, BIỂU.. 84
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT.. 85
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi