[Chuyên đề] Hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT (Agribank) huyện Vụ Bản

Số trang: 72      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.56 MB      Lượt xem: 850      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

[Chuyên đề] Hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vụ Bản
Mục lục
 
Phần mở đầu
 
Chương 1: NHTM và những vấn đề về công tác huy động vốn tại NHTM
   
1.1 NHTM và hoạt động của NHTM trong nền kinh tế thị trường.................... 3
        1.1.1 Khái niệm về NHTM............................................................................. 3
        1.1.2 Sự ra đời và phát triển của NHTM....................................................... 3
        1.1.3 Vai trò Của NHTM............................................................................... 5
        1.1.4 Chức năng của NHTM......................................................................... 7
    1.2  Vốn trong kinh doanh Ngân hàng............................................................ 10
       1.2.1 Khái niệm về vốn.................................................................................... 10
       1.2.2 Vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM..................... 10
       1.2.3 Kết cấu vốn của NHTM......................................................................... 13
   1.3 Huy động vốn của NHTM........................................................................... 15
      1.3.1 Các hình thức huy động vốn của NHTM............................................... 15
      1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của NHTM.......... 17
      1.3.3 Cách xác định nguồn vốn huy động....................................................... 22
 
Chương 2: thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh nhno&ptnt huyện vụ bản   24
   
     2.1 Khái quát về chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vụ Bản............................ 24
       2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển........................................................ 24
       2.1.2 Cơ cấu bộ máy hoạt động...................................................................... 25
       2.1.3 Đặc điểm hoạt động của chi nhánh....................................................... 25
    2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Vụ Bản...... 27
      2.2.1 Hoạt động huy động vốn........................................................................ 27
      2.2.2 Hoạt động sử dụng vốn........................................................................... 29
   2.3 Thực trạng công tác sử dụng vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vụ Bản        31
     2.3.1 Những kết quả đã đạt được...................................................................... 31
     2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân của nó.................................................... 41
 
Chương 3 : giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vụ Bản............................................................................... 45
  
3.1 Định hướng kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Vụ Bản......................... 45
   3.2 Giải pháp...................................................................................................... 47
      3.2.1 Giải pháp trực tiếp................................................................................... 47
      3.2.2 Giải pháp hỗ trợ...................................................................................... 53
   3.3 Kiến nghị...................................................................................................... 57
      3.3.1 Kiến nghị với Nhà Nước.......................................................................... 58
      3.3.2 Kiến nghị với NHTƯ............................................................................... 59
      3.3.3 Kiến nghị với NHNo&PTNT tỉnh Nam Định......................................... 62
Kết luận................................................................................................................. 63
Danh mục tài liệu tham khảo .............................................................................. 64
 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi