[Chuyên đề] Mở rộng hoạt động tín dụng đối với khu vực kinh tế tư nhân của ngân hàng ngoại thương Hà Nội chi nhánh _ Ba Đình

Số trang: 67      Loại file: doc      Dung lượng: 478.50 KB      Lượt xem: 2493      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

[Chuyên đề] Mở rộng hoạt động tín dụng đối với khu vực kinh tế tư nhân của ngân hàng ngoại thương Hà Nội chi nhánh _ Ba Đình
mục lục
Lời mở đầu. 1
Chương I: Tổng quan về tín dụng và khu vực kinh tế tư nhân. 2
I.1 Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại 2
1.1.1 Khái niệm về tín dụng. 2
1.1.2.Tính chất pháp lý của các nghiệp vụ tín dụng. 2
1.1.2.2. Cho vay dựa trên chuyển nhượng trái quyền. 4
1.1.2.3. Tín dụng qua chữ ký. 5
1.1.3. Phân loại tín dụng trong các ngân  hàng thương mại. 6
1.1.3.1. Phân loại tín dụng chung. 6
1.1.3.2.Tín dụng ngân quỹ. 7
1.1.1.3. Tín dụng thuê mua. 8
1.1.3.4.Tín dụng tài trợ cho ngoại thương. 9
1.2. Khu vực kinh tế tư nhân: 12
1.2.1. Chủ trương của Đảng về kinh tế tư nhân. 12
1.2.2. Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam. 13
1.2.2.1. Phát triển về số lượng. 13
1.2.2.2. Phát triển về quy mô vốn, lao động, lĩnh vực và địa bàn. 15
1.2.3. Đóng góp của  khu vực kinh tế tư nhân. 16
1.2.3.1. tạo công ăn việc làm. 16
1.2.3.2. Đóng góp vào GDP và thúc đẩy phát triển kinh tế. 17
1.2.3.3. Về xuất khẩu. 18
1.2.3.4. Đóng góp vào ngân sách. 18
1.2.3.5.Thu hút nguồn vốn đầu tư xã hội. 19
1.2.3.6. Tạo môi trường kinh doanh. 20
1.2.4. Hạn chế của khu vực kinh tế tư nhân. 20
1.2.4.1. Quy mô vốn. 20
1.2.4.2. Về chất lượng lao động. 21
1.2.4.3. Trình độ khoa học công nghệ. 22
1.2.4.4. Trình độ quản lý. 23
Chương II: Thực trạng hoạt động tín dụng của NHNT_CN Ba Đình đối với khu vực kinh tế tư nhân. 24
2.1. Khái quát về chi nhánh Ba Đình. 24
2.1.1. Quá trình hình thành. 24
2.1.2. Cơ cấu tổ chức. 25
2.1.3.Nhiệm vụ và phương hướng phát triển. 31
2.2. Khu vực kinh tế tư nhân Hà Nội. 32
2.2.1. Những đóng góp. 33
2.2.1.1. Vào GDP. 33
2.2.1.2.phát triển công nghiệp. 33
2.2.1.3. Phát triển nông nghiệp. 34
2.2.1.4.Phát triển các ngành dịch vụ. 35
2.2.1.5. Hoạt động xuất khẩu. 35
2.2.1.6. Giải quyết việc làm. 36
2.2.2. Khó khăn về vốn. 36
2.2.3. Phương hướng mực tiêu phát triển kinh tế tư nhân hà nội đến năm 2010. 37
2.2.4. Vài nét về tình hình khu vực Ba Đình. 39
2.3. Hoạt động tín dụng của NHNT Ba Đình. 40
2.3.1. Các hoạt động tín dụng. 40
2.3.2. Hoạt động tín dụng đới với khu vực kinh tế tư nhân. 44
Chương III: Một số ý kiến để mở rộng hoạt động tín. 49
đối với khu vực tư nhân. 49
3.1.xây dựng chiến lược cho vay. 52
3.2. Hình thành bộ phận chuyên cho vay. 53
3.3. Xây dựng quy trình thủ tục cho vay. 53
3.4. Sử dụng phương pháp tính điển tín dụng trong cho vay. 54
3.5. Mở rông nghiệp vụ cho thuê tài chính và bảo lãnh. 55
3.6. Phát triển mạnh dịch vụ đi kèm. 56
3.7. Khuyến khích doanh nghiệp mở tài khoản tại ngân hàng. 57
3.8. Nâng cao trình độ và tầm nhận thức của cán bộ tín dụng. 58
3.9. Tao dựng mối qua hệ 3 bên. 59
Kết luận. 61
 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi