[Chuyên đề] Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm phần mềm công nghiệp Công ty TNHH Hệ Thống Quy

Số trang: 57      Loại file: doc      Dung lượng: 378.50 KB      Lượt xem: 1514      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

[Chuyên đề] Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm phần mềm công nghiệp ở Công ty TNHH Hệ Thống Quy
Mục lục
 
Lời mở đầu................................................................................................ 1
Chương 1: Dự báo thị trường phấn mềm công nghiệp và phương hướng kinh doanh của Công ty..................................................................................................... 2
1.     Dự báo về thị trường phần mềm công nghiệp trong thời gian tới... 2
1.1  Tổng quan về thị trường phần mềm công nghiệp............................ 3
1.2  Mục tiêu và phương hướng kinh doanh của Công ty....................... 6
1.2.1 Mục tiêu....................................................................................... 6
1.2.2 Phương hướng kinh doanh.......................................................... 7
Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm của Công ty................................................................................................ 9
1.     Tổng quan về Công ty TNHH Hệ Thống Quy................................ 9
1.1  Quá trình hình thành và phát triẻn............................................... 11
1.2  Cơ cấu tổ chức và nhân sự............................................................ 11
1.2.1    Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý................................................. 11
1.2.2    Cơ cấu lao động........................................................................ 14
1.3  Tình hình sản xuất kinh doanh chung........................................... 15
1.3.1    Kết quả hoạt động kinh doanh.................................................. 15
1.3.2    Các lĩnh vực quản trị................................................................. 17
2.     Những đặc điểm kinh tế - kĩ thuật đặc thù của Công ty............... 21
2.1  Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh phần mềm điều khiển công nghiệp 21
2.2  Đặc điểm hệ thống sản phẩm và dịch vụ của Công ty .................. 22
2.2.1    Đặc điểm hệ thống sản phẩm.................................................... 22
2.2.2    Đặc điểm hệ thống dịch vụ........................................................ 25
2.3  Đặc điểm thị trường kinh doanh của Công ty................................ 26
2.3.1    Thị trường chủ yếu của Công ty................................................. 26
2.3.2    Khách hàng mục tiêu của Công ty............................................. 27
3 Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm phần mềm Công nghiệp.............................................................................. 27
3.1 Khái quát về kênh phân phối của Công ty và hoạt động của chúng 27
3.1.1 Cách thức tổ chức...................................................................... 28
3.1.2 Cách thức hoạt động.................................................................. 29
3.2 Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối ............................. 29
3.2.1 Đánh giá hiệu quả kênh phân phối qua các chỉ tiêu định lượng 30
 3.2.2 Đánh giá hiệu quả bắng các chỉ tiêu định tính.......................... 33
3.2.2.1 Đáng giá khả năng kiểm soát các thành viên trong kênh......... 33
3.2.2.2 Đánh giá khả năng thích nghi của kênh phân phôi................. 33
3.2.2.3 Đánh giá của khách hàng trong cung ứng dịch vụ của công ty 34
4. Nhận xét chung............................................................................. 36
4.1 Những thành tựu mà Công ty đã đạt được.................................... 36
4.2 Những hạn chế và nguyên nhân của hiện trạng đó........................ 36
Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm phần mềm của Công ty..................................................................... 39
1.Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ sản cho Công ty......................................................................................................... 39
1.1  Hoàn thiện quy trình nghiên cứu thị trường.................................. 39
1.2  Đề xuất hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm phần mềm cho Công ty    41
1.3  Thiết lập mối quan hệ giữa các thành viên kênh........................... 47
1.4  Phối hợp đồng bộ các chính sách Marketing hỗn hợp  ................. 48
2. Một số kiến nghị............................................................................ 50
Lời kết luận........................................................................................ 52
Tài liệu tham khảo............................................................................. 53
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi