[Chuyên đề] Phân tích báo cáo tài chính ở Techcombank – thực trạng và giải pháp

Số trang: 108      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.32 MB      Lượt xem: 1952      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

[Chuyên đề] Phân tích báo cáo tài chính ở Techcombank – thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC
 
LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................................... 1
Chương 1: LÍ LUẬN  CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHTM.... 3
1.1.Hoạt động kinh doanh của NHTM.................................................................................. 3
1.1.1.     Khái niệm NHTM......................................................................................................... 3
1.1.  2.Chức năng của các NHTM........................................................................................... 3
1.1.3. Những hoạt động kinh doanh của ngân hàng............................................................ 5
1.1.4.     Những đặc thù trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.......................................... 6
1.2. Lý luận về phân tích báo cáo tài chính ngân hàng...................................................... 9
1.2.1.     Báo cáo tài chính của ngân hàng............................................................................... 9
1.2.2.     Phân tích BCTC.......................................................................................................... 16
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC Ở NHTM CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG      30
2.1. Giới thiệu chung về ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.................................. 30
2.1.1.Hoàn cảnh ra đời.......................................................................................................... 30
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Techcombank............................................................................ 31
2.2. Thực trạng phân tích BCTC ở Techcombank............................................................. 32
2.2.1. Phân tích khái quát cơ cấu tài sản - nguồn vốn...................................................... 32
2.2.2. Phân tích tình hình nguồn vốn của ngân hàng ....................................................... 41
2.2.3. Phân tích tình hình tình hình sử dụng vốn của Techcombank............................. 48
2.2.4. Phân tích tình hình thu nhập, chi phí và khả năng sinh lời của Techcombank. 58
2.2.5. Phân tích lưu chuyển tiền tệ...................................................................................... 65
2.3. Nhận xét chung về việc phân tích báo cáo tài chính tại Techcombank................. 66
23.1. Ưu điểm......................................................................................................................... 66
 2.3.2. Tồn tại.......................................................................................................................... 67
2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại................................................................................ 69
Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC Ở TECHCOMBANK............................................................................................... 71
3.1. Giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác phân    tích BCTC ở Techcombank.    71
3.1.1) Về phân tích cơ cấu tài sản- nguồn vốn của ngân hàng........................................ 71
3.1.2) Phân tích cơ cấu NV của ngân hàng:....................................................................... 74
3.1.3. Đánh giá tình hình sử dụng vốn................................................................................ 85
3.1.4. Đánh giá tình hình thu nhập- chi phí và lợi nhuận của ngân hàng...................... 88
3.1.5. Phân tích lưu chuyển tiền tệ...................................................................................... 92
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện vịệc công tác phân tích BCTC tại Techcombank.  97
3.2.1. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước.................................................................... 97
3.2.2. Đối với Ngân hàng Techcombank............................................................................ 98
KẾT LUẬN ........................................................................................................................... 101
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................... 102
 
 
 
 
 
 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi