Giải pháp nâng cao chất lượng Cho vay bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGbank) - CN Thăng Long

Số trang: 99      Loại file: docx      Dung lượng: 284.48 KB      Lượt xem: 1032      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX – CHI NHÁNH THĂNG LONG


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ
TÓM TẮT LUẬN VĂN... i
LỜI MỞ ĐẦU... 1
CHƯƠNG 1:  LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6
1.1. Khái niệm, đặc điểm hoạt động cho vay bán lẻ tại Ngân hàng thương mại 6
1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay bán lẻ. 6
1.1.2. Đặc điểm, vai trò của hoạt động cho vay bán lẻ tại Ngân hàng thương mại 8
1.2. Chất lượng cho vay bán lẻ tại Ngân hàng thương mại 11
1.2.1. Khái niệm chất lượng cho vay bán lẻ tại Ngân hàng thương mai 11
1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay bán lẻ tại Ngân hàng thương mại 13
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay bán lẻ tại Ngân hàng thương mại 17
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1. 22
CHƯƠNG 2:  THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY BÁN LẺ TẠI  NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX – CHI NHÁNH THĂNG LONG   23
2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long. 23
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 23
2.1.2. Cơ cấu tổ chức, mạng lưới hoạt động. 24
2.1.3. Kết quả kinh doanh của Chi nhánh giai đoạn 2016 – 2018. 26
2.2. Thực trạng chất lượng cho vay bán lẻ tại PG Bank Chi nhánh Thăng Long  32
2.2.1. Thực trạng cho vay bán lẻ tại PG Bank Chi nhánh Thăng Long. 32
2.2.2. Thực trạng chất lượng cho vay bán lẻ tại PG Bank Chi nhánh Thăng Long  40
2.3. Đánh giá thực trạng chất lượng cho vay bán lẻ tại PG Bank Chi nhánh Thăng Long. 48
2.3.1. Những kết quả đạt được. 48
2.3.2. Những hạn chế. 50
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2. 51
CHƯƠNG 3:  GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY BÁN LẺ  TẠI NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX –  CHI NHÁNH THĂNG LONG   52
3.1. Định hướng phát triển cho vay bán lẻ của PG Bank Chi nhánh Thăng Long đến năm 2025. 52
3.1.1. Định hướng chung của PG Bank Chi nhánh Thăng Long. 52
3.1.2. Định hướng nâng cao chất lượng cho vay bán lẻ tại PG Bank Chi nhánh Thăng Long. 53
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay bán lẻ tại PG Bank Chi nhánh Thăng Long. 53
3.2.1. Công tác bố trí, đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động tín dụng bánlẻ  53
3.2.2. Tăng cường truyền thông thương hiệu. 54
3.2.3. Phát triển mạng lưới 55
3.2.4. Phát triển mạnh sản phẩm dịch vụ khác biệt có lợi thế. 55
3.2.5. Chính sách lãi suất hợp lý đối với sản phẩm đặc thù của của Chi nhánh  56
3.2.6. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định khách hàng. 56
3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex. 58
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3. 62
KẾT LUẬN CHUNG.. 63
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 64
PHỤ LỤC... 66
 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi