Luận văn Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thuỷ sản Đà Nẵng

Số trang: 105      Loại file: pdf      Dung lượng: 267.00 KB      Lượt xem: 2001      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Kế toán luôn là công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý nền kinh tế của đất nước, của tất cả các quốc gia trên thế giới cả vĩ mô lẫn vi mô. Việt Nam đang chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để tồn tại và đứng vững trên thị trường mỗi đơn vị sản xuất phải quan tâm đến chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Trong những năm qua, nền kinh tế Việt Nam có nhiều bước phát triển đáng kể, nhiều sản phẩm làm ra không những đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu như: thủy sản, may mặc, nông sản... 
 Tuy nhiên, một trong những trở ngại lớn nhất của các doanh nghiệp nước ta là giá sản phẩm bán ra bao giờ cũng cao hơn so với các nước khác. Vì sao hàng hoá chất lượng như nhau nhưng giá thành thấp hơn hàng hoá Việt Nam mà họ thu được lợi nhuận cao và phát triển sản xuất ? Điều này một lần nữa khẳng định giá thành sản phẩm là một trong những yếu tố góp phần nên thắng lợi trong kinh doanh. Xuất phát từ những suy nghĩ trên nên trong thời gian thực tập em chọn đề tài: " Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thuỷ sản Đà Nẵng" . Chuyên đề gồm ba phần:
Phần I:
 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 
Phần II:
 TÌNH HÌNH THỰC TẾ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG 
Phần III:ỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi