Phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty CP Kinh Đô

Số trang: 40      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.10 MB      Lượt xem: 2095      Lượt tải: 3

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty CP Kinh Đô

MỤC LỤC

I. LÝ THUYẾT CHUNG............................................................... 5 - 15
II. GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG KINH ĐÔ.................................. 9
1. Lịch sử hình thành và phát triển....................................................... 9 - 10
2. Sơ đồ tổ chức của hệ thống các Công ty Kinh Đô............................ 11
3. Kết quả sản xuất kinh doanh............................................................ 11
4. Các nhóm sảm phẩm chính của Công ty Cổ phần Kinh Đô............ 12
5. Một số chỉ tiêu đã đạt được của Công ty Cổ Phần Kinh Đô............ 12 - 13
6. Tầm nhìn, sứ mênh, muc tiêu........................................................... 13-15

II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÀNH CÔNG CỦA CHIẾN LƯỢC KD........ 16 – 29
1. Môi trường bên ngoài........................................................................ 16 – 18
1.1. Môi trường vĩ mô........................................................................... 16 – 18
1.1.1. Môi trường kinh tế....................................................................... 16
1.1.2. Môi trường chính trị, chính sách và pháp luật............................. 17
1.1.3. Môi trường văn hoá xã hội,dân số............................................... 17
1.1.4. Môi trường công nghệ................................................................. 17 - 18
1.1.5. Môi trường tự nhiên.................................................................... 18
1.2. Môi trường vi mô........................................................................... 18 - 21
1.2.1. Đối thủ cạnh tranh....................................................................... 18 - 19
1.2.2. Đối thủ tiềm ẩn............................................................................ 19
1.2.3. Nhà cung cấp............................................................................... 19 - 20
1.2.4. Khách hàng................................................................................. 20
1.2.5. Sản phẩm thay thế...................................................................... 20 - 21
2. Phân tích môi trường bên trong......................................................... 21 - 29
2.1. Sản xuất.......................................................................................... 21 - 23
2.2. Nghiên cứu phát triển..................................................................... 23 - 24
2.3. Hoạt động Maketing....................................................................... 24 - 25
2.4. Nguồn nhân lực.............................................................................. 25
3. Các công cụ sử dụng......................................................................... 25 - 29
IV. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY.............. 29 - 40
1. Mục tiêu............................................................................................. 29 - 31
2. Chiến lược của công ty cố phần Kinh Đô đến nay............................ 31 - 36
3. Đánh giá và một số giải pháp chủ quan............................................. 36 - 40
V. KẾT LUẬN..................................................................................... 40

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi