Trắc nghiệm Quản trị Chất lượng

Số trang: 39      Loại file: pdf      Dung lượng: 542.88 KB      Lượt xem: 2079      Lượt tải: 5

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Bộ trắc nghiệm Quản trị Chất lượng dành cho các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh ôn tập bổ sung kiến thức chuẩn bị cho các kỳ thi sắp diễn ra.

Câu 1:
[Góp ý]
Sự hao mòn của máy móc thiết bị là
Chọn một câu trả lời
 •  A)   biến đổi không ngẫu nhiên.Sai
 •  B)   biến đổi ngẫu nhiên.  Đúng
 •  C)   biến đổi bất thường.Sai
 •  D)   biến đổi do thời tiết.Sai
Sai. Đáp án đúng là: Biến đổi ngẫu nhiên.
: Sự hao mòn của máy móc là điều bình thường, không thể tránh khỏi => là biến đổi ngẫu nhiên.
Tham khảo: Mục 1. Kiểm soát quá trình bằng thống kê – Bài 4: Công cụ quản lý chất lượng.
Câu 2:
[Góp ý]
Biểu đồ kiểm soát là
Chọn một câu trả lời
 •  A)   biểu đồ được vẽ thể hiện 3 đường chính: Đường tâm, và 2 đường song song.Sai
 •  B)   biểu đồ được vẽ thể hiện 3 đường chính: Đường tâm, đường giới hạn trên, đường giới hạn dưới.  Đúng
 •  C)   biểu đồ được vẽ thể hiện ở 2 đường: Đường giới hạn trên và đường giới hạn dưới.Sai
 •  D)   biểu đồ được vẽ thể hiện ở 4 đường: 2 đường giới hạn trên và 2 đường giới hạn dưới.Sai
Sai. Đáp án đúng là: Biểu đồ được vẽ thể hiện 3 đường chính: Đường tâm, đường giới hạn trên, đường giới hạn dưới.
: Biểu đồ kiểm soát là biểu đồ:
+ Có một đường tâm để chỉ giá trị trung bình của quá trình;
+ Hai đường song song trên và dưới đường tâm biểu hiện giới hạn kiểm soát trên và giới hạn kiểm soát dưới của quá trình được xác định theo thống kê.
Tham khảo: Mục 2.3.1. Khái niệm, mục 2.3. Biểu đồ kiểm soát – Bài 4: Công cụ quản lý chất lượng.
Câu 3:
[Góp ý]
Số lượng mẫu ít nhất cần phải được thu thập và ghi chép cho biểu đồ kiểm soát là bao nhiêu?
Chọn một câu trả lời
 •  A)   20 mẫu  Đúng
 •  B)   30 mẫuSai
 •  C)   35 mẫuSai
 •  D)   40 mẫuSai
Sai. Đáp án đúng là: 20 mẫu.
: Biểu đồ kiểm soát phải thực hiện thu thập và ghi chép dữ liệu trên ít nhất là 20 mẫu nhằm tăng thêm tính chính xác cho kết quả thu thập được.
Tham khảo: Mục 2.3. Biểu đồ kiểm soát – Bài 4: Công cụ quản lý chất lượng.
Câu 4:
[Góp ý]

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi