Tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam

Số trang: 4      Loại file: pdf      Dung lượng: 298.88 KB      Lượt xem: 2405      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam

Tác động của đầu tư đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam. Cơ cấu kinh tế là cơ cấu của tổng thể các yếu tố cấu thành nền kinh tế, có quan hệ chặt chẽ với nhau, được biểu hiện cả về mặt chất và lượng, tuỳ thuộc mục tiêu của nền kinh tế, trong những điều kiện về không gian, thời gian và kinh tế xã hội nhất định. - Cơ cấu ngành: xuất phát từ phân công lao động xã hội và chuyên môn hoá sản xuất theo ngành - Cơ cấu vùng lãnh thổ: bố trí sản xuất theo không gian địa lý - Cơ cấu thành phần kinh tế: theo chế độ sở hữu Chuyển dịch cơ cấu kinh tế được hiểu là sự thay đổi tỷ trọng của các bộ phận cấu thành nền kinh tế. Sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế xảy ra khi có sự phát triển không đồng đều về quy mô, tốc độ giữa các ngành, vùng. Một số chỉ tiêu đánh giá mức độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nếu: Tỷ trọng của ngành nông nghiệp là: NN NN GDP (t) (t) GDP(t)   Tỷ trọng của ngành công nghiệp và xây dựng là: CN CN GDP (t) (t) GDP(t)   Tỷ trọng của ngành dịch vụ là: DV DV GDP (t) (t) GDP(t)   Tỷ trọng của ngành phi nông nghiệp là: NN CN DV      (t) (t) (t) Tỷ trọng của ngành sản xuất vật chất là: SXVC NN CN      (t) (t) (t) Thì: Hệ số chuyển dịch k của hai ngành nông nghiệp và phi nông nghiệp là: 0 NN NN PhiNN PhiNN 1 2 2 2 2 NN PhiNN NN PhiNN 0 0 (t)x (t) (t)x (t ) cos ( (t) (t))x( (t1) (t1))

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi