Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê viên (Tổng cục Thống kê)

Số trang: 513      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.77 MB      Lượt xem: 2236      Lượt tải: 3

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê viên (Tổng cục Thống kê)

MỤC LỤC
 
LỜI NÓI ĐẦU  

CHUYÊN ĐỀ 1. TỔ CHỨC THỐNG KÊ VIỆT NAM
I. Một số khái niệm về Tổ chức Thống kê 
II. Quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Thống kê Việt Nam
III.Tổ chức Thống kê Việt Nam hiện nay
 
CHUYÊN ĐỀ 2. CÔNG TÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ ĐỘ THỐNG KÊ VÀ THỐNG KÊ TỔNG HỢP

PHẦN I. CÔNG TÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ ĐỘ THỐNG KÊ
I. Giới thiệu chung về nghiệp vụ công tác phương pháp chế độ thống kê
II. Một số nội dung chủ yếu của công tác phương pháp chế độ thống kê 

PHẦN II. CÔNG TÁC THỐNG KÊ TỔNG HỢP
I. Giới thiệu chung về nghiệp vụ công tác thống kê tổng hợp
II. Một số nội dung chủ yếu của công tác thống kê tổng hợp

CHUYÊN ĐỀ 3. CÔNG TÁC THỐNG KÊ NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
I. Giới thiệu chung về nghiệp vụ công tác thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản
II. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

CHUYÊN ĐỀ 4. CÔNG TÁC THỐNG KÊ CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG VÀ VỐN ĐẦU TƯ
PHẦN I. CÔNG TÁC THỐNG KÊ CÔNG NGHIỆP
I.  GIỚI  THIỆU  CHUNG  VỀ  NGHIỆP  VỤ  CÔNG  TÁC  THỐNG  KÊ  CÔNG NGHIỆP
II. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CÔNG NGHIỆP  
 
PHẦN II. CÔNG TÁC THỐNG KÊ XÂY DỰNG VÀ VỐN ĐẦU TƯ
I. Giới thiệu chung về nghiệp vụ công tác thống kê xây dựng, vốn đầu tư và đầu tư nước ngoài 
II. Hệ thống chỉ tiêu thống kê xây dựng và vốn đầu tư 
III. Hệ thống chỉ tiêu thống kê  đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

CHUYÊN ĐỀ 5. CÔNG TÁC THỐNG KÊ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ GIÁ 
PHẦN I. CÔNG TÁC THỐNG KÊ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ
I. Giới thiệu chung về nghiệp vụ công tác thống kê thương mại và dịch vụ
II. Hệ thống chỉ tiêu thống kê thương mại và dịch vụ
III. Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
IV. Một số vấn đề tồn tại và hướng hoàn thiện, phát triển.

PHẦN II. CÔNG TÁC THỐNG KÊ GIÁ 
I.  Giới thiệu chung về nghiệp vụ công tác thống kê giá
II.  Một số nội dung chủ yếu của công tác thống kê giá
CHUYÊN ĐỀ 6. CÔNG TÁC THỐNG KÊ DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG
I. Giới thiệu chung về nghiệp vụ công tác thống kê dân số và lao động
II. Hệ thống chỉ tiêu thống kê dân số và lao động 

CHUYÊN ĐỀ 7. CÔNG TÁC THỐNG KÊ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG
I. Giới thiệu chung về nghiệp vụ công tác thống kê xã hội và môi trường
II. Những nội dung chủ yếu của công tác thống kê xã hội môi trường 

CHUYÊN ĐỀ 8. CÔNG TÁC THỐNG KÊ TÀI KHOẢN QUỐC GIA
i. giới thiệu chung về nghiệp vụ công tác thống kê tài khoản quốc gia   
ii. những nội dung chủ yếu của công tác thống kê tài khoản quốc gia 
iii. một số định hướng công tác thống kê tài khoản quốc gia trong thời gian tới
 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi