Tiểu luận - Phân tích Lý thuyết bàn tay vô hình của A.Smith và những bài học cho Việt Nam

Số trang: 28      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.13 MB      Lượt xem: 3145      Lượt tải: 20

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Tiểu luận - Phân tích lý thuyết bàn tay vô hình của A.Smith và những bài học cho nền kinh tế Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.............................................................................................................................. 2

CHƯƠNG I: TÌM HIỂU CHUNG.. 4

  1. I) CƠ SỞ LÝ THUYẾT:. 4

1) Đặc điểm phương pháp luận của A. Smith: 4

2) Lý thuyết bàn tay vô hình: 5

3) Những nhược điểm lớn trong lý thuyết bàn tay vô hình: 6

4) Nhận xét chung: 8

  1. II) BIỂU HIỆN CỦA NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM TRONG LÝ THUYẾT BÀN TAY VÔ HÌNH: 9

1) Đại khủng hoảng năm 1929: 9

2) Cuộc đại khủng hoảng 2008: 11

3) Nhận xét: 11

4) Liên hệ “Bàn tay vô hình” với các học thuyết khác, đặc biệt là lý thuyết bàn tay hữu hình của Keynes: 13

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM... 17

  1. I) ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM:. 17
  2. II) NỀN KINH TẾ VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LÝ THUYẾT BÀN TAY VÔ HÌNH: 18

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP ĐƯỢC ĐỀ RA.. 21

KẾT LUẬN.. 27

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 28

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi