44 dạng Bài tập môn Tài trợ dự án (Học viện ngân hàng) (Chưa có giải)

Số trang: 9      Loại file: pdf      Dung lượng: 197.22 KB      Lượt xem: 3983      Lượt tải: 28

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

44 dạng Bài tập môn Tài trợ dự án (Học viện ngân hàng) (Chưa có giải)

Bài 1
Một người muốn có 80 triệu sau 10 năm. Vậy cần phải có bao nhiêu tiền ở hiện tại, r = 8%/năm.
Bài 2
Một dự án hoạt động trong 10 năm, bắt đầu từ năm 91, có các khoản tiền phát sinh như sau: 
T10/91: 1 tr
T11/91: 0.6 tr
T12/91: 0.4 tr
T7/92: 1,8 tr
T4/94: 2,3 tr
T6/94: 0.7 tr
Xác định dòng tiền của dự án đầu tư ?
Tính P và F. Cho biết r = 10%/năm
Bài 3
Một người đầu tư 3 lần, lần 1 đầu tư 60 triệu, sau 2 quý 30 triệu, sau 3 quý nữa bỏ ra 40 triệu, r = 
5%/quý. Sau 10 quý kể từ khi đầu tư, FV?
Bài 4
Một dự án đầu tư có tiến độ đầu tư như sau: 
Năm đầu tư   Vốn đầu tư thực hiện
90  1
91  1,5
92  1,5
93  1
Số vốn này là đi vay đầu các năm, lãi suất đi vay là 10%/năm. Năm 1994 bắt đầu sản  xuất. Hỏi 
cho đến khi bắt đầu sản xuất, tổng số nợ vay vốn đầu tư là bao nhiêu? 
Bài 5
Một doanh nghiệp mua thiết bị theo phương thức trả chậm như sau: 
-  Giao máy đầu năm thứ 1
-  Cuối năm thứ 1 trả 200 triệu
-  Cuối năm thứ 2 trả 300 triệu
-  Cuối năm thứ 3 trả 500 triệu 
Lãi suất trả chậm r = 8%/năm. Vậy nếu mua trả ngay thì hết bao nhiêu tiền?
 
ThiNganHang.com
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi