7 câu hỏi ôn thi Công chức năm 2012 (Kèm Đáp án)

Số trang: 15      Loại file: pdf      Dung lượng: 889.53 KB      Lượt xem: 767      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

7 câu hỏi ôn thi Công chức năm 2012 (Kèm Đáp án)

Câu 1: Điều 2 Hiến Pháp 1992 xác định Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp cấp công nhân với gia cấp nông dân và tầng lớp trí thức
(sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết của Quốc hội số 51/2001/QH 10 ngày 25 tháng 12 năm 2001) thay tầng lớp trí thức = đội ngũ trí thức và bổ sung
Câu 2: Quốc hội là gì? Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn .
Câu 3. Chính phủ là gì ? Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn .
Câu 4: Văn bản vi phạm pháp luật và phạm vi ban hành văn bản vi phạm pháp luật của HĐND, UBND.
Câu 5: Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành QĐ, chỉ thị của UBND cấp huyện.
Câu 6: Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp
Câu 7: So sánh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp: Tỉnh, huyện, xã

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi