Đề thi Anh Văn Giao dịch viên (GDV) ACB (kèm Đáp án)

Số trang: 6      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.04 MB      Lượt xem: 35040      Lượt tải: 231

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Đề thi Anh Văn - Giao dịch viên

Ngân hàng Á Châu (ACB)

Hoàn thiện Đề + Đáp án: Ms Bùi Thị Việt Anh
Mr Nguyễn Lê Giang - ĐT: 0888.888.713
Facebook: https://www.facebook.com/giang.banker
 

 
I/ TỔNG QUÁT
Đề thi gồm 3 phần, mỗi thí sinh có 1 máy tính, được nhắn mail trước Tài khoản đăng nhập (ID theo Số báo danh và Mật khẩu). Đến trước 15' mang theo CMND để đối chiếu, sau đó bạn cứ tự động ngồi vào chuẩn bị thi.
Thi xong 1 phần là biết kết quả phần đó, xong lại đăng nhập làm tiếp phần khác. Phần thi hôm ý của Giao dịch viên gồm 3 phần là:
Ø  Phần 1. IQ (27 câu/20mins. Không dùng máy tính Casio, giấy bút)
Ø  Phần 2. Nghiệp vụ (40 câu/30mins)
Ø  Phần 3. Tiếng Anh (30 câu/25mins)

--------o0o--------
 
I/ CHI TIẾT CÂU HỎI
Sau đây là các câu Anh Văn trong hôm thi Test Giao dịch viên tại Hoàng Quốc Việt ngày 20-3-2014:
Dạng bài tiếng Anh: Dạng chọn từ Đúng nhất
1.    IBM is one of the biggest ________ companies in the world today.
a)   products
b)   person
c)   humanity
d)   technology
 
2.    The customer are behaving far _______ the normally do.
a)   at
b)   from
c)   on
d)   in
 
3.    Anna has MBA. She is certainly very _______ to work for your company.
a)   qualified
b)   agreement
c)   contact
d)   well
 
4.    Demand for the new line of cars is up, ________ (there for), production will increase.
a)   as a result
b)   because
c)   at which
d)   whom
 
5.    We are doing our best _______ slove problem arising in our organization.
a)   to
b)   for
c)   at
d)   into
 
6.    I work a contruction company. We _______ roads, dams, bridge.
a)   made
b)   did
c)   do
d)   build
 
7.    The employees ________ to work overtime in order to increase more productivity.
 
8.    I don't like working ________ my own. I need other people to collaborate with.
 
9.    The goods were damaged ________ from the factory to th warehouse.
 
10. Are u going to launch new model?. "We _________ We havent decided yet."
 
11. The movement of cash in and out of business is called ________
 
12. The level of consumer spending is growing _______ the public spending.
 
13. The first thing an ad must do is to _______ the reader's eye.
 
14. They can't use that name because it's a _______ trade mark.
 
15. Vietnam _______ about 500.000 tons of rice so far this year.
 
16. Meeting in 1996, _______ WTO ministers agreed on "Plan of Action for Least-developed countries".

[Đáp án FULL trong bản tải về mất phí]

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi