Bài giảng Thanh toán quốc tế - PGS.TS. Trần Hoàng Ngân

Số trang: 132      Loại file: pdf      Dung lượng: 833.88 KB      Lượt xem: 666      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC 
BÀI GIỚI THIỆU .................................................................................... 5
Bài 1:  TỶGIÁ HỐI ĐOÁI 
I.  Khái niệm ....................................................................................... 10 
II.  Phương pháp biểu thịtỷgiá (Yết giá – Quotation)  ........................ 10 
III.  Một sốquy ước trong giao dịch hối đoái quốc tế........................... 11 
IV.  Xác định tỷgiá theo phương pháp tính chéo .................................. 13 
V.  Cơchếxác định tỷgiá hối đoái ...................................................... 18 
VI.  Những nhân tố ảnh hưởng đến sựbiến động của tỷgiá hối 
đoái ................................................................................................. 20 
VII. Các loại tỷgiá hối đoái ................................................................... 23 
Câu hỏi ôn tập ........................................................................................ 24 
Bài 2:  THỊTRƯỜNG HỐI ĐOÁI 
I.  Khái niệm ....................................................................................... 15 
II.  Đặc điểm thịtrường hối đoái .......................................................... 26 
III.  Đối tượng tham gia thịtrường hối đoái .......................................... 26 
IV.  Phương thức giao dịch .................................................................... 27 
Câu hỏi ôn tập ........................................................................................ 28 
2
Bài 3:  CÁC NGHIỆP VỤHỐI ĐOÁI & THỊTRƯỜNG GIAO 
SAU, TIỀN GỞI NGOẠI TỆ
I.  Các nghiệp vụhối đoái ................................................................... 30 
II.  Thịtrường giao sau.......................................................................... 38 
III.  Thịtrường tiền gởi ngoại tệ............................................................. 40 
Bài đọc thêm: Cơchếtỷgiá hối đoái của Việt Nam .............................. 42 
Câu hỏi ôn tập ........................................................................................ 45 
Bài 4:  HỐI PHIẾU 
I.  Cơsởpháp lý của Hối phiếu ........................................................ 47 
II.  Khái niệm ..................................................................................... 48 
III.  Đặc đểm của Hối phiếu ................................................................ 50 
IV.  Nội dung của Hối phiếu .............................................................. 50 
V.  Chấp nhận Hối phiếu ................................................................... 51 
VI.  Ký hậu Hối phiếu ......................................................................... 51 
VII.  Bảo lãnh Hối phiếu ...................................................................... 52 
VIII.  Kháng nghị................................................................................... 52 
IX.  Chiết khấu Hối phiếu ................................................................... 53 
Câu hỏi ôn tập ........................................................................................ 55 
Bài 5:  CHEQUE & THẺTHANH TOÁN 
3
I.  Séc .................................................................................................. 58 
II.  Thẻngân hàng  ................................................................................ 60 
Câu hỏi ôn tập ........................................................................................ 66 
Bài 6:  PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN VÀ GHI SỔ
I.  Phương thức chuyển tiền ............................................................... 68 
II.  Phương thức ghi sổ......................................................................... 71 
Câu hỏi ôn tập ........................................................................................ 72 
Bài 7:  PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHỜTHU 
I.  Khái niệm chung vềnhờthu  .......................................................... 74 
II.  Các loại nhờthu .............................................................................. 74 
III.  Những đặc điểm cần chú ý khi áp dụng phương thức nhờthu ....... 83 
Câu hỏi ôn tập ........................................................................................ 84 
Bài 8:  PHƯƠNG THỨC GIAO CHỨNG TỪNHẬN TIỀN 
I.  Khái niệm ....................................................................................... 86 
II.  Quy trình thanh toán ....................................................................... 86 
Câu hỏi ôn tập ........................................................................................ 89 
4
Bài 9:  PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG 
TỪ
I.  Sơlược vềICC – UCP No.500 – 1993  .......................................... 91 
II.  Khái niệm ....................................................................................... 92 
III.  Quy trình tiến hành nghiệp vụphương thức tín dụng chứng 
từ..................................................................................................... 93 
IV.  Những nội dung quan trọng khi kiểm tra chứng từ...................... 121 
V.  Các loại thưtín dụng .................................................................... 123 
Câu hỏi ôn tập ...................................................................................... 126 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi