Bài tập môn Quản trị chiến lược - The house of gucci

Số trang: 108      Loại file: pdf      Dung lượng: 3.98 MB      Lượt xem: 128      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
I.  TỔNG QUAN CÔNG TY THE HOUSE OF GUCCI: ............................... 5
II. LỊCH SỬ CHIẾN LƯỢC: ................................................................ 7
2.1  Giai đoạn 1921-1952: ..................................................................................................... 7
2.2  Giai đoạn 1953-1994: ..................................................................................................... 9
2.3  Giai đoạn 1995-2007: ................................................................................................... 11
2.4  Giai đoạn 2008-2014: ................................................................................................... 13
III. PHÂN TÍCH SỨ MỆNH VIỄN CẢNH HIỆN TẠI: ............................... 17
3.1  Viễn cảnh: .................................................................................................................... 17
3.2  Tưtưởng và giá trị cốt lõi: ........................................................................................... 17
3.3  Sứ mệnh: ...................................................................................................................... 19
IV. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI: ....................................... 20
4.1  Môi trường toàn cầu: .................................................................................................... 20
4.1.1  Sự gia tăng mạnh mẽ của xu hướng “fast fashion”: ................................................ 20
4.1.2  Xu hướng tập trung vào thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc ....................... 22
4.1.3  Sự giao thoa nghệ thuật, thời trang và công nghệ: ................................................... 23
4.2  Môi trường ngành: ....................................................................................................... 24
4.2.1  Đặc điểm ngành: ....................................................................................................... 24
4.2.2  Tính hấp dẫn của ngành: .......................................................................................... 27
4.2.2.1  Các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng ...................................................................... 27
4.2.2.2  Cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành: ......................................................... 29
4.2.2.3  Năng lực thương lượng của người mua: ........................................................... 30
4.2.2.4  Năng lực thương lượng của các nhà cung cấp: ................................................. 32
4.2.2.5  Các sản phẩm thay thế ...................................................................................... 34
4.2.3  Các nhóm chiến lược trong ngành ............................................................................ 35
4.2.4  Thay đổi trong chu kì ngành ..................................................................................... 37
4.2.5  Lực lượng dẫn dắt sự thay đổi trong ngành .............................................................. 41
4.2.5.1  Biến động thị trường Trung Quốc ..................................................................... 41 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi