Bài tập môn Quản trị tài chính - Công ty cổ phần Dệt may 29-3 (Hachiba)

Số trang: 37      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.62 MB      Lượt xem: 208      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
PHẦN I.  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY  ....................................................................  3
I.  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY  .................................................................................  3
1.  Thông tin khái quát .......................................................................................................  3
2.  Tầm nhìn sứ mệnh  .........................................................................................................  4
3.  Ngành nghề kinh doanh  .................................................................................................  4
4.  Cơ cấu tổ chức ..............................................................................................................  5
5.  Sơ đồ tổ chức  ................................................................................................................  5
II.  Phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài  ....................................  6
1.  Môi trường bên trong  ....................................................................................................  6
2.  Môi trường bên ngoài.  ...................................................................................................  8
3.  Cơ hội và thách thức.  ...................................................................................................  12
PHẦN II.  PHÂN TÍCH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH ........................................................  14
I.  CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 GIAI ĐOẠN 2014-2018  ........................  14
II.  PHÂN TÍCH CÁC THÔNG SỐ TÀI CHÍNH  .....................................................  16
1.  Thông số khả năng thanh toán  .....................................................................................  16
2.  Các thông số nợ  ...........................................................................................................  21
3.  Thông số khả năng sinh lợi  ..........................................................................................  26
4.  Thông số thị  trường  .....................................................................................................  32
PHẦN III.  PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU CỦA CÔNG TY  ...............  34
I.  ĐIỂM MẠNH  ........................................................................................................  34
II.  ĐIỂM YẾU  ............................................................................................................  34
PHẦN IV.  GIẢI PHÁP  ...........................................................................................  35
1.  Giải pháp chính sách chung   .........................................................................................  35
2.  Gi ải pháp về chính sách giá  .........................................................................................  35
3.  Giải pháp về chính sách khách hàng  ............................................................................  36
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi