(Bài tập nhóm) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Số trang: 24      Loại file: docx      Dung lượng: 1.26 MB      Lượt xem: 77      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
NHÓM
       
        1. Lê Thị Thùy Huế                   - K184040479.
        2. Bùi Thị Quỳnh Dao               - K184040472.
        3. Lâm Thị Hoài Thanh             - K184060802.
        4. Nguyễn Ngọc Thảo Trang     - K184091238.
        5. Nguyễn Hoàng Lan Hương   - K184091218.
        6. Đỗ Ngọc Phương Dung         - K184091212.
 

MỤC LỤC
I. Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng Tháng Tám……………………..2
 
II. Chủ trương, biện pháp của Đảng để giữ vững và củng cố chính quyền Cách mạng (1945 - 1946)...…………….........5
 
III. Kết quả và bài học kinh nghiệm trong giai đoạn 1945 – 1946 có ý nghĩa thế nào trong xây dựng nhà nước ta hiện nay……………………………………………………….15                                                     

 
Câu 1: Phân tích hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng Tháng Tám:
  
     Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân ta đứng trước bối cảnh vừa có những thuận lợi cơ bản vừa gặp phải nhiều khó khăn to lớn, hiểm nghèo.
 
a. Thuận lợi cơ bản:
- Trên thế giới: Hệ thống xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu được hình
thành. Phong trào cách mạng giải phóng dân tộc có điều kiện phát triển, trở
thành một dòng thác cách mạng. Phong trào dân chủ và hòa bình cũng
đang vươn lên mạnh mẽ.
- Ở trong nước:
   + Chính quyền dân chủ nhân dân được thành lập, có hệ thống từ Trung
ương đến cơ sở.
   + Nhân dân lao động đã làm chủ vận mệnh của đất nước.
   + Lực lượng vũ trang nhân dân được tăng cường.
   + Toàn dân tin tưởng và ủng hộ Việt Minh, ủng hộ Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.
 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi