Báo cáo thực tập - Công ty CP Xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Số trang: 110      Loại file: doc      Dung lượng: 259.53 KB      Lượt xem: 139      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

 
Lời nói đầu
Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập giữ vị trí quan trọng, có nhiệm vụ tái sản suất tài sản cố định, sử dụng lượng vốn tích luỹ của xã hội. 
Trong những năm vừa qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, ngành xây lắp nói chung và ngành giao thông vận tải nói riêng đã không ngừng phát triển và lớn mạnh, tạo ra một nền tảng cơ sở vật chất kỹ thuật vững chắc góp phần khôi phục lại cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng đang dần dần bị xuống cấp, xây dựng mới cơ sở hạ tầng, đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu đổi mới toàn diện. Cùng với sự phát triển của ngành giao thông vận tải, hàng loạt các công trình giao thông trọng yếu, huyết mạch của đất nước lần lượt ra đời, đáp ứng nhu cầu hội nhập hiện nay. 
Nước ta đang tiến hành cải cách toàn diện, triệt để hệ thống kế toán theo yêu cầu của công cuộc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Mặc dầu vậy, chế độ kế toán doanh nghiệp vẫn còn chưa bao quát được những đặc điểm của từng sản phẩm, từng ngành, từng lĩnh vực nhất là đối với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng cơ bản .
Qua một thời gian thực tập tại Công ty cổ phần đầu tư XD và hạ tầng kĩ thuật do yêu cầu thực tập cũng như thời gian thực tế tại Công ty, em đã tìm hiểu được một số vấn đề trong hoạt động sản xuất, quản lý nói chung và công tác hạch toán kế toán nói riêng. Công tác hạch toán kế toán trong nền kinh tế thị trường có vai trò hết sức quan trọng, nó quyết định sự phát triển và tồn tại của doanh nghiệp. Chính vì vậy, tổ chức bộ máy kế toán hợp lý là một vấn đề hết sức quan trọng trong các doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp hoạt động theo đúng nguyên tắc tài chính công khai, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đồng thời đảm bảo lợi ích hài hoà của chủ doanh nghiệp với người lao động 
 
Nội dung báo cáo của em gồm 3 phần:
Phần 1: Tổng quan về Công ty xây dựng.
Phần 2: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại Công ty.
Phần 3: Đánh giá khái quát về công tác hạch toán kế toán tại Công ty .
 
Phần 1: Tổng quan về
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và hạ  tầng kĩ thuật
 
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Đầu tư xây dựng và 
hạ tầng kỹ thuật
 Công ty Cổ phần Đầu tư XD và hạ tầng kĩ thuật được thành lập theo Quyết định số: 1353/QĐ/TCCB - LĐ ngày 5/7/1993 của Bộ Giao thông vận tải. Công ty có trụ sở chính tại  233/99 trường chinh, thanh xuân  thành phố Hà Nội. Tiền thân của Công ty là được sát nhập từ hai đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông I, đó là: 
+ Xí nghiệp Kiến trúc giao thông I thành lập năm 1973
+ Công ty Khảo sát thiết kế và xây dựng công trình I thành lập năm 1990
   Hiện tại Công ty là một doanh nghiệp nhà nước loại I, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản riêng tại:
+ Ngân hàng Công thương Ba Đình
+ Ngân hàng Công thương Gia Lai Công ty được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 108722 ngày 19/07/1993 do trọng tài kinh tế Hà Nội cấp. 
 Khi mới thành lập, vốn điều lệ của Công ty là: 1.626.000.000,đ trong đó: 
+ Vốn cố định                             :    353.000.000,đ
+ Vốn lưu động                           : 1.273.000.000,đ
 Bao gồm các nguồn vốn:
+Vốn ngân sách nhà nước cấp    :    252.000.000,đ
+ Vốn doanh nghiệp tự bổ xung :    149.000.000,đ
+ Vốn vay                                   : 1.225.000.000,đ
 Đã qua 10 năm (1993-2003) đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh với ngành nghề chính là xây dựng cầu, đường và kiến trúc Công ty xây dựng luôn là một trong những doanh nghiệp có năng lực và uy tín đầu trong bảng tổng sắp 33 đơn vị thành viên.
Đúng vậy, Công ty là một đơn vị có mức tăng trưởng liên tục ổn định về các chỉ tiêu kinh tế như giá trị sản lượng thực hiện, doanh thu năm sau cao hơn năm trước luôn hoàn thành kế hoạch sản xuất. Thực hiện tốt kế hoạch nộp ngân sách nhà nước, việc làm và đời sống của ngưòi lao động không ngừng được cải thiện và từng bước được nâng cao. Năng lực sản xuất về vốn, TSCĐ, thiết bị máy móc không ngừng được bảo toàn và phát triển. Để thấy rõ điều đó ta có thể tìm hiểu qua một số chỉ tiêu kinh tế sau:
                  
                                                                                        Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu Năm 2001 Năm 2002 Năm2003 Ghi chú
Vốn chủ sở hữu 8.000.000 9.074.446 10.990.174
Vốn tín dụng 68.500.000 89.886.084 95.274.820
Tổng cộng 76.500.000 98.960.530 106.264.994
 
           Qua bảng trên ta thấy, so với số vốn ban đầu khi thành lập doanh nghiệp năm 1993 là: 1.626.000.000 đồng thì đến nay quy mô quản lý và sử dụng vốn trong sản suất kinh doanh của Công ty đã tăng lên hàng chục tỷ đồng. Kết cấu vốn chủ sở hữu so với vốn tín dụng thấp song đó là tình hình đặc điểm chung của các doanh nghiệp xây lắp. Bên cạnh đó, Công ty luôn cân đối bảo toàn đầy đủ, đúng hạn các khoản vay đảm bảo uy tín kinh doanh của Công ty
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi