Báo cáo thực tập kế toán NEU - Công ty truyền tải điện 1

Số trang: 31      Loại file: doc      Dung lượng: 169.19 KB      Lượt xem: 277      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC 
MỤC LỤC  2
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  3
LỜI MỞ ĐẦU  1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY 
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1  2
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty truyền tải điện 1  2
1.1.1 Thông tin chung về Công ty  2
1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển  2
1.2. Đặc điểm sản xuất - Kinh doanh của Công Ty Truyền tải điện 1  4
1.2.1. Chức năng nhiệm vụ của Công ty Truyền tải điện 1  4
1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty Truyền tải điện 1  4
1.3. Tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Truyền tải điện 1  6
1.4. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  14
CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 
TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1  17
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Truyền tải điện 1  17
2.2. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Truyền tải điện 1  19
2.2.1. Các chính sách kế toán chung  19
2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán  20
2.2.3. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán  21
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 
TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1  24
3.1. Ưu điểm  24
3.2 Nhược điểm  25
3.3 Đề xuất khắc phục  26
KẾT LUẬN  27
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  28
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi