Báo cáo thuyết trình IMF

Số trang: 31      Loại file: docx      Dung lượng: 237.82 KB      Lượt xem: 729      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
A.  LỜI MỞ ĐẦU  .........................................................................2
B.  NỘI DUNG  .............................................................................3
I.  TỔNG QUAN VỀ QUỸ TIỀN TỆ THẾ GIỚI..................3
II.  CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA QUỸ TIỀN TỆ THẾ GIỚI  ....4
1.  Cơ Cấu Tổ Chức  .............................................................4
2.  Chức Năng  .......................................................................5
III.HOẠT ĐỘNG  .....................................................................  9
1.  Nguyên Tắc Hoạt Động  ...................................................9
2.  Giúp Đỡ Tài Chính .......................................................  10
3.  Giúp Đỡ Về Mặt Kỹ Thuật  ...........................................  17
IV.  NHỮNG NGUỒN TÀI CHÍNH CỦA IMF  .....................  18
1.  Phần Đóng Góp (Quotes- Parts)  ...................................  18
2.  Quyền SDR (Special Drawing Right)  ...........................  19
V.  SỰ KHÁC NHAU GIỮA IMF VÀ WB  ...........................  27
VI.  QUỸ TIỀN TỆ THẾ GIỚI IMF VÀ VIỆT NAM  ...........  28
1.  Cổ Phần Đại Diện  ..........................................................  28
2.  Hoạt Động Tại Việt Nam  ..............................................  28
3.  Trao Đổi Đoàn Cấp Cao  ...............................................  29
4.  Hoạt Động Gần Đây  ......................................................  29
C.  KẾT LUẬN  ...........................................................................  31
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi