Đề thi - Kế toán quản trị 2 (Có đáp án) - NEU Hệ từ xa

Số trang: 15      Loại file: docx      Dung lượng: 312.42 KB      Lượt xem: 941      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Đề số 01 (Thời gian làm bài: 90 phút)
Phần 1 – Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

1. Chỉ tiêu nào sau đây dùng để đánh giá hiệu quả của trung tâm đầu tư: ROS ROI ROA ROE Lợi nhuận bộ phận trong BCKQKD bộ phận của Công ty được xác định bằng: Doanh thu – Biến phí. Doanh thu – Định phí bộ phận. Lợi nhuận góp – Định phí bộ phận. Lợi nhuận góp – Biến phí. Lợi nhuận góp trong BCKQKD bộ phận được xác định bằng: Doanh thu – Biến phí. Doanh thu – Định phí bộ phận. Lợi nhuận góp – Định phí bộ phận. Lợi nhuận góp – Biến phí.
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi