Các biểu mẫu, đơn từ dành cho Sinh viên

Số trang: 54      Loại file: docx      Dung lượng: 190.79 KB      Lượt xem: 367      Lượt tải: 2

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

 
DANH MỤC CÁC BIỂU DÙNG CHO CỐ VẤN HỌC TẬP. 1
1.       BẢNG THEO DÕI KHỐI LƯỢNG ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN VÀ CÔNG NỢ CỦA SINH VIÊN.. 1
2.       BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN (Theo HK) 2
3.       BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN (Theo năm học) 3
4.       BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ XẾP LOẠI RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN.. 4
5.       BẢNG THEO DÕI CHỨNG CHỈ CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN.. 5
6.       ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ VỚI CÁC PHÒNG KHOA VÀ GIA ĐÌNH.. 5
7.       ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ VỚI SINH VIÊN VÀ GIA ĐÌNH.. 8
8.       BIÊN BẢN HỌP LỚP ……... 9
9.       THÔNG TIN SINH VIÊN.. 11
10.   BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN.. 12
11.   KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP. 13
12.   BẢNG THEO DÕI QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ LÊN LỚP CỦA SINH VIÊN.. 14
DANH MỤC CÁC MẪU ĐƠN, ĐỀ NGHỊ DÀNH CHO SINH VIÊN.. 15
1.       ĐỀ NGHỊ CẤP MẬT KHẨU.. 15
2.       ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN SINH VIÊN.. 16
3.       ĐỀ NGHỊ LÀM THẺ SINH VIÊN.. 17
4.       ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP DANH NGHĨA.. 18
5.       ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP HỌC PHẦN.. 19
6.       ĐƠN XIN CHUYỂN NGÀNH HỌC.. 20
7.       ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỌC LỚP HỌC PHẦN.. 21
8.       ĐƠN XIN HỦY HỌC PHẦN.. 22
9.       ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC THAY THẾ.. 23
10.   ĐƠN XIN CHUYỂN ĐIỂM... 24
11.   ĐƠN XIN TẠM HOÃN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN.. 25
12.   ĐƠN XIN BỔ SUNG THI CUỐI KỲ.. 26
13.   ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN.. 27
14.   ĐƠN YÊU CẦU ĐƯỢC BẢO LƯU.. 28
15.   ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN HỌC PHÍ. 29
16.   ĐỀ NGHỊ HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM... 30
17.   ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN LỊCH HỌC.. 31
18.   ĐƠN XIN GIA HẠN HỌC PHÍ. 32
19.   ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH HỌC.. 33
20.   ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI. 34
21.   ĐỀ NGHỊ CẤP BẢN SAO CHỨNG CHỈ. 35
22.   ĐỀ NGHỊ CẤP BẢNG ĐIỂM... 36
23.   ĐỀ NGHỊ CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP. 37
24.   ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬP  CHUYÊN NGÀNH.. 38
25.   GIẤY XÁC NHẬN SINH VIÊN.. 39
26.   GIẤY XÁC NHẬN.. 40
27.   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ. 41
28.   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN HỖ TRỢ, MIỄN GIẢM HỌC PHÍ. 42
29.   GIẤY XÁC NHẬN.. 43
30.   ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP. 44
31.   PHIẾU ĐĂNG KÝ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM... 45
32.   ĐƠN XIN XÉT MIỄN VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM CHỨNG CHỈ. 46
33.   ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ. 47
34.   ĐƠN XIN HỌC LẠI. 48
35.   ĐƠN XIN XÁC NHẬN.. 49
36.   ĐƠN XIN XÁC NHẬN.. 50
37.   ĐƠN YÊU CẦU ĐƯỢC THÔI HỌC.. 51
38.   ĐƠN XIN XÁC NHẬN HẠNH KIỂM... 52
 

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi