Câu hỏi trắc nghiệm - Pháp luật đại cương

Số trang: 41      Loại file: docx      Dung lượng: 78.18 KB      Lượt xem: 227      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Câu hỏi Pháp luật đại cương.docx
BÀI 1: NHÀ NƯỚC
1.  Khi nghiên cứu về nguồn gốc nhà nước theo quan điểm Macxit thì khẳng 
định nào sau đây là sai?
a.   Nhà nước ra đời, tồn tại trong xã hội chưa có giai cấp
b.   Thời kỳ xã hội loài người mâu thuẫn giai cấp thì nhà nước xuất hiện
c.   Nhà nước ra đời vào thời kỳ chiếm hữu nô lệ
d.   Nhà nước là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử
2.  Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác –  Lenin thì nhà nước xuất hiện từ thời 
kỳ?
a.   Công xã nguyên thủy
b.   Chiếm hữu nô lệ
c.   Tư bản chủ nghĩa
d.   Xã hội chủ nghĩa
3.  Hình thức tổ chức xã hội nào là hình thức tự quản đầu tiên có ý nghĩa như 
tiền đề vật chất cho sự xuất hiện nhà nước?
a.   Thị tộc
b.   Bào lạc
c.   Bào tộc
d.   Bộ tộc
4.  Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác  –  Lenin, tiền  đề kinh tế nào trực tiếp 
dẫn đến sự ra đời nhà nước?
a.   Kinh tế phát triển
b.   Sản phẩm cung ứng cho xã hội dư thừa
c.   Chế độ tư hữu tài sản
d.   Xã hội phân chia thành những giai cấp khác nhau
5.  Theo  quan  điểm  của  chủ  nghĩa  Mác  –  Lenin,  tiền  đề  xã  hội  phát  sinh  sự 
xuất hiện nhà nước?
a.   Chế độ hôn nhân một vợ, một chồng
b.   Xã hội phân chia thành những giai cấp khác nhau
c.   Biến tù binh chiến tranh thành nô lệ, bóc lột nô lệ
d.   Sự khác nhau về địa lý, sắc tộc, tôn giáo
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi