Chăm sóc ổn định trẻ sơ sinh bệnh sau hồi sức trước chuyển viện

Số trang: 150      Loại file: pdf      Dung lượng: 13.43 MB      Lượt xem: 108      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Chương trình S.T.A.B.L.E Chăm sóc ổn định trẻ sơ sinh bệnh trước chuyển / sau hồi sức. Hướng dẫn dành cho nhân viên y tế chăm sóc trẻ sơ sinh – Phiên bản 6 Sách hướng dẫn học viên Kristine A. Karlsen Chương trình này cung cấp các hướng dẫn chung để đánh giá và ổn định trẻ sơ sinh bệnh trong giai đoạn ổn định sau hồi sức / trước chuyển. Các hướng dẫn này được xây dựng trên cơ sở các khuyến cáo dựa vào bằng chứng trong tài liệu và y văn về chăm sóc trẻ sơ sinh đã được xuất bản. Các thực hành thông thường về chăm sóc ổn định trẻ sơ sinh đều đã được đánh giá và đưa vào chương trình khi cần. Những thay đổi trong chăm sóc trẻ sơ sinh có thể ảnh hưởng đến các khuyến cáo của chương trình; những thay đổi này cần được đánh giá thường xuyên. Trong khi chăm sóc trẻ sơ sinh bệnh, nhân viên y tế có thể gặp những tình huống, tình trạng và loại bệnh không được mô tả trong tài liệu. Chúng tôi khuyến cáo nên sử dụng các tài liệu giảng dạy bổ sung dành cho bác sĩ, điều dưỡng và tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia sơ sinh. Trước khi triển khai các hướng dẫn của chương trình, cần trình nội dung tài liệu lên các hội đồng khoa học tương ứng tại cơ sở của bạn để được phê duyệt. © 2015 Kristine A. Karlsen. Bản quyền đã Thiết kế đồ họa được bảo hộ Kristin Bernhisel-Osborn, MFA Salt Lake City, S.T.A.B.L.E., Inc. Thiết kế PowerPoint ISBN: 978-1-937967-12-3 Mary Puchalski, MS, APN, CNS, NNP-BC Địa chỉ liên hệ: Minh họa hình ảnh y khoa Kristine A. Karlsen, PhD, APRN, NNP-BC John Gibb, MA The S.T.A.B.L.E. ® Program Marilou Kundmueller RN, MA P.O. Box 980023 Park City, Utah 84098 USA Phone1-435-655-8171 Email: [email protected] www.stableprogram.org S.T.A.B.L.E. được tổ chức March of Dimes công nhận Sách hướng dẫn ổn định trẻ sơ sinh này được bảo hộ bởi luật bản quyền Hoa Kỳ và nước ngoài. Tất cả những người sử dụng tài liệu này cần tuân thủ các điều khoản và điều kiện khẳng định bởi chương trình S.T.A.B.L.E và Kristine A. Karlsen, chủ sở hữu quyền tác giả và chủ chương trình. Mọi hình thức tái bản và phân phối hoặc các hình thức sử dụng khác ngoài những nội dung về quyền sử dụng công bằng đã định nghĩa trong luật bản quyền phải được sự chấp thuận bằng văn bản của chủ sở hữu quyền tác giả. Nội dung của tài liệu không được sao chép, nhân bản, sao chụp, hoặc phát tán dưới mọi hình thức mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả bằng văn bản. Ấn bản bằng tiếng Việt được xuất bản vào tháng 2 năm 2015 tại NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi