Internship report - Recruitment and selection activities at Agribank Vietnam – Soc Son branch

Số trang: 37      Loại file: doc      Dung lượng: 2.65 MB      Lượt xem: 3615      Lượt tải: 8

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Internship report - Recruitment and selection activities at Agribank Vietnam – Soc Son branch

CONTENT

INTRODUCTION............................................................................................................... 1

CHAPTER 1. LITERATURE REVIEW......................................................................... 2

1.1. Definition of recruitment and selection.......................................................... 2

1.2. The role of recruiting and selecting employees............................................. 3

1.3. Planning for and recruiting human resources................................................ 3

1.3.1. Personnel policies................................................................................................ 4

1.3.2. Recruitment sources............................................................................................. 5

1.3.3. Recruiter traits and behaviors.............................................................................. 7

1.4. Selecting employees and placing them in jobs.................................................. 7

1.4.1. Selection process.................................................................................................. 7

1.4.2. Job applications and résumés.............................................................................. 8

1.4.3. Employment tests and work samples.................................................................... 9

1.4.4. Interviews........................................................................................................... 10

1.4.5. Selection decisions.............................................................................................. 11

CHAPTER2. RECRUITION AND SELECTION ACTIVITIES AT VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE RURAL DEVELOPMENT (AGRIBANK VIETNAM) – SOC SON BRANCH 12

2.1. Generals of Agribank Vietnam......................................................................... 12

2.1.1. Agribank Vietnam.............................................................................................. 12

2.1.2. Soc Son branch.................................................................................................. 13

2.2. Recruiting and Selecting employees at Agribank Soc Son......................... 14

2.2.1. Organisation chart............................................................................................. 14

2.2.2. Job description................................................................................................... 19

2.2.3. Recruitment policies........................................................................................... 20

2.2.4. Recruitment process........................................................................................... 21

2.2.5. Selection methods............................................................................................... 23

2.2.6. Labor contract.................................................................................................... 24

2.3. Evaluation of recruitment and selection actitivities at Agribank Soc Son        24

2.3.1. Strengths............................................................................................................. 24

2.3.2. Weakneeses........................................................................................................ 25

CHAPTER 3. RECOMMENDATIONS TO IMPROVE RECRUITMENT AND SELECTION ACTIVITIES AT AGRIBANK SOC SON.................................................................... 26

3.1. Development plan of Agribank Soc Son........................................................... 26

3.1.1. Business plan...................................................................................................... 26

3.1.2. Human resource management plan................................................................... 27

3.2. Recommendations proposed to Agribank Soc Son.......................................... 28

3.2.1. Pushing up computing training program for officers and employees................. 28

3.2.2. Concretizing job description............................................................................... 28

3.2.3. Diversifying recruitment sources........................................................................ 29

3.2.4. Diversifying ways of advertising recruitment information.................................. 30

3.2.5. Improving selection methods.............................................................................. 30

3.2.6. Innovating selection criteria............................................................................... 32

3.2.7. Evaluating recruitment results............................................................................ 32

CONCLUSION.................................................................................................................. 34

REFERENCES.................................................................................................................. 35

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi