[Khóa luận tốt nghiệp]_ Phân phối và tiêu thụsản phẩm tại Công ty CP TM và dịch vụ Ngọc Hà

Số trang: 73      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.90 MB      Lượt xem: 33      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Tng Th Hng M C L C DANH M C BNG BI U DANH M C S , HÌNH V LI NÓI U.......................................................................................................1 CH NG 1: C S LÝ LUN V HOT NG PHÂN PHI VÀ TIÊU TH SN PHM..................................................................................................4 1. Mt s nét c bn v kênh phân phi và tiêu th sn phm trong Marketing........4 1.1. Khái nim kênh phân phi................................................................................4 1.1.1. Khái nim......................................................................................................4 1.1.2. C u trúc kênh phân phi................................................................................5 1.1.2.1. Chiu dài kênh phân phi............................................................................5 1.1.2.2. B rng ca kênh phân phi........................................................................7 1.1.2.3. Các nhân t nh h ng ti vic lp kênh phân phi. ...................................7 1.1.2.4. Mc tiêu và hn ch ca kênh phân phi.....................................................8 1.1.3. Các hình thc t chc kênh phân phi. ..........................................................8 1.1.3.1. Các kênh phân phi truyn thng................................................................8 1.1.3.2. Các kênh phân phi liên kt dc..................................................................8 1.2. Khái nim v tiêu th sn phm......................................................................11 1.3. Mi quan h gia phân phi và tiêu th sn phm...........................................12 2. Vai trò ca phân phi và tiêu th sn phm........................................................13 2.1. i vi doanh nghip......................................................................................13 2.2. i vi ng i lao ng...................................................................................14 2.3. i vi xã hi.................................................................................................14 3. Ni dung ca hot ng phân phi và tiêu th sn phm....................................16 3.1. Ni dung ca phân phi sn phm. .................................................................16 3.1.1. La chn và xây dng kênh phân phi.........................................................16 3.1.2. Qun lý kênh phân phi...............................................................................17 3.1.3. Quyt inh phân phi hàng hoá vt ch t.......................................................18 3.2. Ni dung ca tiêu th sn...
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi