[Luận văn thạc sĩ] Phân tích chuỗi giá trị bò thịt tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Số trang: 81      Loại file: pdf      Dung lượng: 780.02 KB      Lượt xem: 354      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC 
LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................  ii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT ....................................................... v
DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................. vi
DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ................................................................ vii
TRÍCH YẾU LUẬN VĂN ............................................................................. viii
PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đềtài ................................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu của đềtài ..................................................................... 4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 4
4. Những đóng góp mới của luận văn. .............................................................. 5
CHƯƠNG 1. CƠSỞKHOA HỌC ĐỀTÀI ..................................................... 5
1.1. Cơsởlý thuyết vềchuỗi giá trị.................................................................. 5
1.1.1. Các khái niệm .......................................................................................... 5
1.1.2. Một sốkhái niệm dùng trong phân tích kinh tếvà chuỗi giá trị........... 11
1.1.3. Các phương pháp phân tích chuỗi giá trị.............................................. 12
1.1.4. Nghiên cứu chuỗi giá trịLý luận vềchuỗi giá trị................................. 15
1.1.5. Sơ đồchuỗi giá trịphân tích ................................................................. 21
1.1.6. Ý nghĩa phân tích chuỗi giá trị.............................................................. 22
1.2. Cơsởthực tiễn ......................................................................................... 23
1.3 Tổng quan nghiên cứu ............................................................................... 25
1.3.1.Nghiên cứu trong nước........................................................................... 25
1.3.2.Nghiên cứu tại một sốtỉnh ..................................................................... 25
1.3.3. Bài học kinh nghiệm rút tra. .................................................................. 26
CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU28
2.1.Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .................................................................... 28
2.1.1.Đặc điểm điều kiện tựnhiên .................................................................. 28
2.1.2. Đặc điểm kinh tế- xã hội ...................................................................... 32
2.1.3.  Đánh giá chung về  đặc  điểm  địa bàn nghiên cứu, cơsở  đểphát triển 
ngành chăn nuôi bò trên địa bàn. .................................................................... 34
2.2.Nội dung nghiên cứu ................................................................................. 36 
iv 
2.3.Phương pháp nghiên cứu ........................................................................... 36
2.3.1.Phương pháp thu thập thông tin ............................................................. 36
2.3.2.Phương pháp phỏng vấn ......................................................................... 37
2.3.3. Phương pháp phân tích kinh tếvà chuỗi giá trị.................................... 38
2.3.4.Phương pháp phân tích chi phí, lợi nhuận trong chuỗi: ......................... 39
2.3.5.Công cụphân tích dữliệu ...................................................................... 42
2.3.6.Phương pháp phân tích, xửlý sốliệu ..................................................... 42
CHƯƠNG 3.KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ......................... 43
3.1.Thực trạng sản xuất và tiêu thụthịt bò trên địa bàn huyện Ba Chẽ.......... 43
3.1.1.Tình hình sản xuất và tiêu thụthịt bò trên địa bàn huyện. ..................... 43
3.2.Thực trạng chuỗi giá trịbò thịt tại huyện Ba Chẽ..................................... 45
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................... 65
1. Kết luận ....................................................................................................... 65
2. Kiến nghị.....................................................................................................66
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 69
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi