Mở rộng cho vay tại Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABak) - CN Kim Liên

Số trang: 85      Loại file: docx      Dung lượng: 217.04 KB      Lượt xem: 988      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

TÓM TẮT LUẬN VĂN.. i

MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  5

1.1. Hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại 5

1.1.1. Khái niệm về hoạt động cho vay. 5

1.1.2. Đặc điểm vai trò của hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại 6

1.1.3. Đặc điểm cho vay tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Kim Liên. 9

1.2. Mở rộng cho vay tại Ngân hàng Thương mại 10

1.2.1. Khái niệm về mở rộng cho vay. 10

1.2.2. Các chỉ tiêu xác định mở rộng cho vay tại Ngân hàng thương mại 10

1.2.3. Sự cần thiết của việc mở rộng cho vay tại Ngân hàng thương mại 13

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay tại Ngân hàng Thương mại.. 15

1.3.1. Các nhân tố chủ quan. 15

1.3.2. Các nhân tố khách quan. 17

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á -CHI NHÁNH KIM LIÊN.. 21

2.1. Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của Ngân Hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Kim Liên  21

2.1.1. Quá trình hình thành phát triển và cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Kim Liên  21

2.1.2. Mạng lưới hoạt động. 23

2.1.3. Kết quả kinh doanh của Chi nhánh trong thời gian vừa qua. 24

2.2. Thực trạng cho vay tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Kim Liên…. 28

2.2.1. Quy trình và các sản phẩm cho vay tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Kim Liên  28

2.2.2. Thực trạng cho vay tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Kim Liên....................................................................................................................38

2.3. Đánh giá thực trạng về mở rộng cho vay tại Ngân hàng Bắc Á – Chi nhánh Kim Liên  47

2.3.1. Kết quả đạt được. 47

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân. 49

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY  TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á –  CHI NHÁNH KIM LIÊN.. 55

3.1. Định hướng của Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Kim Liên về mở rộng cho vay  55

3.1.1 Định hướng chung của Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Kim Liên. 55

3.1.2. Định hướng về mở rộng cho vay tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Kim Liên  56

3.2. Giải pháp mở rộng cho vay tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Kim Liên  57

3.2.1. Đẩy mạnh huy động vốn, giảm nợ quá hạn nợ xấu để chủ động nguồn vốn cho khách hàng vay vốn  57

3.2.2. Hoàn thiện quy trình, phát triển sản phẩm cho vay. 58

3.2.3. Cân đối lãi suất cho vay hợp lý. 58

3.2.4. Nâng cao chất lượng nhân sự tuyển dụng đầu vào và đào tạo nhân sự nội bộ thường xuyên  59

3.2.5. Hoàn thiện quy trình, điều chỉnh phân quyền phê duyệt 60

3.2.6. Tăng cường truyền thông thương hiệu. 60

3.3. Kiến nghị 61

3.3.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Bắc Á.. 61

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà Nước. 69

KẾT LUẬN.. 70

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 71

PHỤ LỤC.. 72

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi