[Tạp chí khoa học]- Bài học từ Chi trả Dịch vụ Hệ sinh thái cho các cơ chế chia sẻ lợi ích REED+

Số trang: 16      Loại file: pdf      Dung lượng: 249.93 KB      Lượt xem: 40      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Bản tin Tóm tắt của CIFOR cung cấp các thông tin cô đọng, chính xác, có bình duyệt về các chủ đề hiện tại nghiên cứu lâm nghiệp hiện tại Số. 79, tháng 3/2014 cifor.org Bài học từ Chi trả Dịch vụ Hệ sinh thái cho các cơ chế chia sẻ lợi ích REED+ Lasse Lotf, Phạm hTu hTủy và Cecilia Luttrell Các bài học chính từ PES cho chia sẻ lợi ích REDD+ • Khi lợi ích và chi phí phát sinh từ các cấp độ các nhau, các bên trung gian tài chính là cần thiết để hỗ trợ kết nối giữa người mua ở cấp độ toàn cầu và người cung cấp ở cấp độ địa phương trong trao đổi cô lập và dự trữ carbon. Các bên trung gian này có thể giúp thu và phân bổ các khoản chi trả và vận động các chương trình chính sách tới các bên hưởng lợi tiềm năng. • Các lợi ích chia sẻ phải đủ để bù đắp cho các chi phí giao dịch, chi phí cơ hội và chi phí thực hiện mà các bên liên quan phải chịu để có thể cung cấp dịch vụ hệ sinh thái. Do đó, việc tính toán chi phí và hiểu rõ chi phí đó từ đâu ra là điều tối quan trọng trong chia sẻ lợi ích. • Tập trung vào các lợi ích được xác định theo một bộ tiêu chí phù hợp với các mục tiêu của một cơ chế cụ thể sẽ làm tăng hiệu suất của cơ chế đó. • Do mức chi trả dựa trên hiệu năng thực hiện có thể không cạnh tranh chi phí cơ hội đối với những lĩnh vực sử dụng đất có lợi nhuận cao, do vậy các cơ chế chia sẻ lợi ích dựa trên hiệu suâts nên tập trung vào các khu vực có chi phí cơ hội vừa phải. • Các lợi ích cần được phân bổ cho các khoản trả trước để chi trả cho chi phí khởi động và tạo những động lực bước đầu cho sự tham gia, và việc chi trả dựa trên dịch vụ hệ sinh thái được tạo ra để đảm bảo tôn trọng tính điều kiện trong chi trả dịch vụ hệ sinh thái. 1. Giới thiệu chọn chính sách và các hướng dẫn để cải thiện việc thiết kế các cơ chế chia sẻ lợi ích REDD+ qua việc xem xét các bài học từ việc thực hiện các chương trình Chi trả Dịch vụ Hệ sinh thái Giảm phát thải từ Mất và Suy thoái Rừng (REDD+) được (PES). Chúng tôi xác định PES cơ bản là “chuyển giao các thiết kế dưới dạng cơ chế chia sẻ lợi ích dựa trên hiệu năng để nguồn lực giữa các đối tác xã hội, nhằm tạo động lực để gắn kết cung cấp các khoản bồi hoàn tài chính cho các quốc gia đang các quyết định sử dụng đất của cá nhân và/hoặc tập thể với lợi phát triển cho việc giảm phát thải (đo đếm được, có báo cáo ích xã hội trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên” một cách và được kiểm tra đầy đủ) so với mức phát thải cơ sở (Wertz- Kanounnikoff & Angelsen 2009; Karsenty et al. 2014). Việc có điều kiện (Muradian 2010, 1205). Một tính năng quan trọng để phân biệt PES từ các công cụ kinh tế khác là tính điều kiện, thực hiện các dự án và chính sách REDD+ được trông đợi sẽ đó là, các khoản thanh toán chỉ được thực hiện khi có các dịch mang lại các lợi...
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi