Tiểu luận tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc

Số trang: 25      Loại file: pdf      Dung lượng: 606.23 KB      Lượt xem: 347      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Danh mục các từ viết tắt.......................................................5 
 Phần A. Mô hình tăng trưởng kinh tế.................................6 
 I.Mô hình cổ điển..................................................................6 
 1. Xuất phát điểm của mô hình......................................6 
 2. Các yếu tố tăng trưởng kinh tế và quan hệ giữa chúng
 .................................................................................................7 
 3. Phân chia các nhóm người trong xã hội và thu nhập 
 của họ......................................................................................8 
 4. Quan hệ cung cầu và vai trò của Chính sách với tăng 
 trưởng kinh tế..........................................................................9 
 II. Mô hình của K. Marx......................................................9
                     1. Các chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng......................9                      2. Các yếu tố tăng trưởng kinh tế..............................10                      3. Sự phân chia giai cấp trong xã hội tư bản.............10                      4. Chu kì sản xuất và vai trò của chính sách kinh tế. 11 
 III. Mô hình Tân cổ điển....................................................11 
 1. Những quan điểm giống mô hình Cổ điển..............12 
 2. Những nội dung mới của mô hình Tân cổ điển.......12 
 3. Hàm sản xuất Cobb – Douglas................................13
IV. Mô hình của Keynes.....................................................14 
 1. Nội dung cơ bản của mô hình..................................14 
 Sự cân bằng của nền kinh tế...................................14 
 Vai trò của tổng cầu trong việc xác định sản lượng15 
 Vai trò của chính sách kinh tế tới tăng trưởng .......15 
 2. Mô hình Harrod – Domar........................................16 
 3. Sự phê phán mô hình Harrod – Domar của Trường 
 phái Tân cổ điển......................................................16 
 3.1 Nguyên nhân..........................................................16 
 3.2 Mô hình Solow.......................................................17 
 V. Lí Thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại........................18
           1. Nội dung cơ bản..................................................... 18                     1.1Sự cân bằng của nền kinh tế.................................18                     1.2 Các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế ......19
           2. Vai trò của Chính phủ trong tăng trưởng kinh tế....20 
 Phần B. Tăng trưởng kinh tế của trung Quốc..................21 
 I. Tổng quan về nền kinh tế Trung Quốc.........................21 
 1. Đo lường tăng trưởng...............................................21 
 2. Thành tựu cụ thể......................................................23 
 II. Chính sách của Trung Quốc.........................................24 
 1. Nội dung cải cách....................................................24 
 2. Thay đổi sâu sắc các chính sách vĩ mô....................25 
 3. Cải tổ to lớn hệ thống ngân hàng.............................26 
 4. Cải cách doanh nghiệp Nhà nước............................26 
 III. Mục tiêu phát triển.......................................................27 
 IV. Đằng sau sự tăng trưởng thần ki.................................30
1. Mất cân đối vĩ mô nghiêm trọng..................................30 
 2. Ô nhiễm môi trường.....................................................32 
 3. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng....................33 
 4. Sự lão hoá dân số.........................................................33 
 V. Kinh nghiệm cho Việt Nam...........................................34 
 Kết luận................................................................................38 
 Tài liệu tham khảo..............................................................39 

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi

 
Hiện đang không cho thanh toán qua mạng dùng thẻ điện thoại, sms. Nên bạn sẽ không thể nạp bằng thẻ, sms trực tiếp được. Hãy xem hướng dẫn tại đây để biết cách nạp tiền nhé: https://goo.gl/GX66cq
Khuyến khích bạn sử dụng Ví momo vì rất nhanh, tiện, không bị chiết khấu mà miễn phí. Bạn chuyển tiền vào ví momo và rút lại về tk ngân hàng nếu không sử dụng.