[Tiểu luận] Thực trạng lưu thông tiền mặt ở Việt Nam và những biện pháp nhằm giảm lưu thông tiền mặt

Số trang: 23      Loại file: doc      Dung lượng: 241.00 KB      Lượt xem: 505      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

[Tiểu luận] Thực trạng lưu thông tiền mặt ở Việt Nam và những biện pháp nhằm giảm lưu thông tiền mặt
 
Mục Lục
Lời nói đầu.......................................................................................... 1
Phần I: Khái quát chung về tiền tệ................................................. 2
     I. Khái niệm, chức năng và quá trình phát triển của tiền tệ......... 2
        1. Khái niệm.................................................................................. 2
        2. Chức năng.................................................................................. 2
        3. Quá trình phát triển của tiền tệ.................................................. 4
     II. Nguyên tắc phát hành tiền......................................................... 5
        1. Nguyên tắc phát hành tiền dựa trên cơ sở trữ kim làm đảm bảo 5
        2. Nguyên tắc phát hành tiền có đảm bảo bằng hàng hoá.............. 5
     III. Các kênh phát hành................................................................. 6
        1. Thông qua nghiệp vụ tín dụng giữa NHTW với các NHTM...... 6
        2. Kênh thị trường mở................................................................... 7
        3. Kênh phát hành tiền thông qua ngân sách nhà nước................. 7
        4. Phát hành tiền thông qua kênh ngoại hối................................... 7
Phần II: Thực trạng lưu thông tiền mặt ở Việt Nam.................... 8
        1. Thực trạng lưu thông tiền mặt ở Việt Nam................................ 8
        2. Những thành tưu và hạn chế lưu thông tiền mặt ở Việt Nam... 11
Phần III: Những giải pháp nhằm làm giảm tiền mặt lưu thông 12
        1. Biện pháp hành chính.............................................................. 12
        2. Biện pháp công nghệ............................................................... 13
        3. Biện pháp kinh tế.................................................................... 14
        4. Biện pháp tâm lý..................................................................... 15
Kết luận............................................................................................. 16
Tài liệu tham khảo ..................................................................... 17
Mục lục.............................................................................................. 18          
 
 
 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi

 
Hiện đang không cho thanh toán qua mạng dùng thẻ điện thoại, sms. Nên bạn sẽ không thể nạp bằng thẻ, sms trực tiếp được. Hãy xem hướng dẫn tại đây để biết cách nạp tiền nhé: https://goo.gl/GX66cq
Khuyến khích bạn sử dụng Ví momo vì rất nhanh, tiện, không bị chiết khấu mà miễn phí. Bạn chuyển tiền vào ví momo và rút lại về tk ngân hàng nếu không sử dụng.