Trắc nghiệm Đúng - Sai Quản trị kinh doanh (kèm Đáp án và Giải thích)

Số trang: 11      Loại file: pdf      Dung lượng: 422.11 KB      Lượt xem: 2284      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Trắc nghiệm Đúng - Sai Quản trị kinh doanh (kèm Đáp án và Giải thích)

Chương 1: Khái lược về QTKD
Câu 1: Mọi doanh nghiệp được gọi là xí nghiệp nhưng không phải xí nghiệp nào cũng được gọi là doanh nghiệp?
ĐÚNG: vì doanh nghiệp là xí nghiệp hoạt động trong nền KT thị trường. Xí nghiệp phải thỏa mãn 3 đặc trưng cơ bản: phối hợp nguồn lực, cân bằng tài chính và hiệu quả. Doanh nghiệp phải thỏa mãn 5 đặc trưng cơ bản: phối hợp nguồn lực, cân bằng tài chính, hiệu quả, phải tuân thủ nguyên tắc tự xây dựng kế hoạch (đối tượng hoàn toàn tự chủ kinh doanh) và tối đa hóa lợi nhuận.

Câu 2: Đã là doanh nghiệp nhà nước thì phải đóng vai trò chủ đạo trong nền KTQD ?
SAI: vì có những DN là DN nhà nước nhưng nó không đóng vai trò chủ đạo vì nó chưa có đóng góp to lớn cho nền KTQD

Câu 3: MTKD của các DN nước ta ngày nay vẫn mang tư duy manh mún, truyền thống. cũ kĩ?
ĐÚNG: vì có thể nhận thấy cho đến nay tư duy manh mún nhỏ bé vẫn là đặc trưng của nền KT nước ta. Tư duy manh mún thể hiện ở nhiều góc độ, chẳng hạn như kinh doanh với quy mô quá nhỏ bé, KD theo kiểu phong trào, khả năng đổi mới thấp, KD thiếu vắng hoặc sai tính phường hội, thiếu cái nhìn dài hạn về sự phát triển và lợi ích

Câu 4: MTKD nước ta ngày nay mang tính thị trường hoàn hảo ?
SAI: Các yếu tố thị trường ở nước ta đang được hình thành. Nền KT nước ta vẫn mang nặng dấu ấn của cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Biểu hiện rõ nét nhất của đặc trưng này ở lĩnh vực quản lý nhà nước về KT. Thứ nhất, tư duy quản lý KHHTT vẫn chưa chấm dứt mà được chuyển sang quản lý nền KT thị trường hiện nay: các quyết định quản lý nhà nước vẫn chi phối hoạt động KD của DN, bản chất KD của nhiều DN ngày nay vẫn mang dáng dấp của sự “cùng ra quyết định”. Thứ hai, các thủ tục hành chính nặng nề tồn tại trong lĩnh vực quản lý nhà nước: các quy định luật pháp chưa thực sự mang tính thị trường, chưa thực sự taoj đk công bằng, thuận lợi cho mọi đối tượng DN cạnh tranh bình đẳng; việc ban hành các chính sách của các cư quan quản lý nhà nước trong nhiều trường hợp còn tùy tiện, ban hành các giấy phép còn trái với các quy định của pháp luật

Câu 5: MTKD ở thế kỉ 21 cũng có đặc trung như nó vốn có cho đến nay?
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi