Trắc nghiệm - Thống kê trong kinh tế và kinh doanh - hệ từ xa NEU (có đáp án)

Số trang: 150      Loại file: docx      Dung lượng: 73.60 KB      Lượt xem: 1036      Lượt tải: 2

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

TRẮC NGHIỆM – THỐNG KÊ TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Câu hỏi 1
a. tính toán các đặc của hiện tượng nghiên cứu.
b. hệ thống hoá tài liệu.
c. cơ sở để điều tra thống kê.
d. hệ thống hoá tài liệu và là cơ sở để điều tra thống kê.
Phản hồi
Vì: Tổng hợp thống kê là tiến hành tập trung, chỉnh lý và hệ thống hóa tài liệu thu được trong điều tra thống kê.
The correct answer is: hệ thống hoá tài liệu.
 
Câu hỏi 2
Ý nào dưới đây không đúng về một chỉ tiêu thống kê?
Select one:
a. Có cả mặt lượng và mặt chất.
b. Phản ánh hiện tượng cá biệt.
c. Gắn liền với điều kiện thời gian và không gian cụ thể.
d. Có đơn vị đo lường và phương pháp tính cụ thể.
Phản hồi
Vì: Xuất phát từ định nghĩa về chỉ tiêu thống kê, phản ánh hiện tượng số lớn chứ không phải hiện tượng cá biệt.
The correct answer is: Phản ánh hiện tượng cá biệt.
 
Câu hỏi 3
Đánh số các nhóm “Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký, Thủ quỹ, Thành viên Ban giám đốc” là loại thang đo nào trong các loại sau?
Select one:
a. Định danh.
b. Thứ bậc
c. Khoảng.

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi