Tư bản đỏ - Red Capitalism

Số trang: 278      Loại file: pdf      Dung lượng: 4.85 MB      Lượt xem: 112      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Tư bản đỏ - Red Capitalism

-------
Contents
Preface to the Second Edition ............................................................... xi
Preface to the First Edition ................................................................ xvii
List of Abbreviations ............................................................................ xxi
1.  Looking Back at the Policy of Reform 
and Opening ................................................................................ 1
Thirty years of opening up: 1978–2008 ....................................... 2
Thirteen years of reform: 1992–2005 ......................................... 10
The end of reform: 2005 ............................................................. 15
China is a family business .......................................................... 22
2.  China’s Fortress Banking System ........................................... 27
Banks are China’s financial system ............................................ 29
China’s banks are big banks ...................................................... 31
Crisis: The stimulus to bank reform, 
1988 and 1998 ............................................................................ 33
China’s fortress banking system in 2010 .................................... 41
The sudden thirst for capital andcash dividends, 2010 ............. 47
3. The Fragile Fortress ................................................................. 53
The People’s Bank of China restructuring model ...................... 56
The Ministry of Finance restructuring model ............................ 66
The “perpetual put” option to the PBOC ................................... 73
The new Great Leap Forward Economy .................................... 76
China’s latest banking model ..................................................... 82
Valuing the asset management companies ................................. 85
Implications ................................................................................ 88
4.  China’s Captive Bond Market ................................................ 95
Why does China have a bond market? ....................................... 98
Risk management ..................................................................... 102
The base of the pyramid: Protecting household 
depositors ................................................................................. 116
5.  The Struggle over China’s Bond Markets ............................ 125
The CDB, the MOF, and the Big 4 Banks ................................ 126
Local governments unleashed .................................................. 134
Credit enhancements ................................................................ 141
China Investment Corporation: 
Linchpin of China’s financial system ....................................... 145
Cycles in the financial markets ................................................. 158
6.  Western Finance, SOE Reform, and China’s Stock Markets ........ 163
China’s stock markets today ..................................................... 164
Why does China have stock markets? ...................................... 168
What stock markets gave China ............................................... 172
7.  The National Team and China’s Government ..................... 185
Zhu Rongji’s gift: Organizational streamlining, 1998.............. 186
How the National Team, its families, and friends benefit ............ 196
A casino or a success, or both? ................................................. 209
Implications .............................................................................. 212
8.  The Forbidden City ................................................................ 215
The Emperor of Finance ........................................................... 217
Behind the vermillion walls ..................................................... 220
An Empire apart ....................................................................... 227
Have the walls been breached? ................................................ 231
Cracks in the walls ................................................................... 235
Imperial ornaments ................................................................... 239
Appendix .................................................................................... 245
Select Bibliography ................................................................... 249
Index .......................................................................................... 251

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi

 
Hiện đang không cho thanh toán qua mạng dùng thẻ điện thoại, sms. Nên bạn sẽ không thể nạp bằng thẻ, sms trực tiếp được. Hãy xem hướng dẫn tại đây để biết cách nạp tiền nhé: https://goo.gl/GX66cq
Khuyến khích bạn sử dụng Ví momo vì rất nhanh, tiện, không bị chiết khấu mà miễn phí. Bạn chuyển tiền vào ví momo và rút lại về tk ngân hàng nếu không sử dụng.